Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard basisvaardigheden voor volwassenen

Laatst bijgewerkt: 16 september 2020
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners.
Inhoudsblok
Body

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening Basisvaardigheden voor volwassenen. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De  onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Zo is het mogelijk de historische gegevens op landelijk niveau in te zien, evenals de ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over 2019 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

Gerelateerde bestanden

Afbeelding
Afbeelding

Support

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding