Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard basisvaardigheden voor volwassenen

Laatst bijgewerkt: 3 november 2023
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners.
Inhoudsblok

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening Basisvaardigheden voor volwassenen. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De  onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over 2022 op landelijk niveau zijn beschreven.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vragenlijst op papier invullen
Afbeelding
Grafiek op computer
Afbeelding
Databestand 2018-2019
Afbeelding
Vragenlijst invullen
Afbeelding
Afbeelding
Databestand 2018-2019
Afbeelding
Vragenlijst op papier invullen
Afbeelding
Grafiek op computer

Support

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding