Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek 2022.
Laatst bijgewerkt: 27 juli 2023
alt

Leeswijzer Dossier Bibliotheekstatistiek 2022

Inhoudsopgave
In dit dossier bieden we inzicht in de status van het openbarebibliotheekstelsel in 2022 aan de hand van inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen.
Afbeelding
Persoon zit op de bank en luistert een audioboek.
Voorwoord: De staat van het stelsel
Afbeelding
Lezer met een mondkapje op in de bibliotheek.
De coronaperiode in vogelvlucht
Afbeelding
Infographic
Het belang van de gegevenslevering
Afbeelding
Illustratie van twee mensen bij elkaar, een overhandigt een envelop aan de ander..
Een bibliotheek voor iedereen: van Wsob naar Netwerkagenda
Afbeelding
Bovenaanzicht van een zaal vol mensen in Forum in Groningen.
Wettelijke kernfuncties
Afbeelding
Twee personen achter een laptop.
Lees meer over de kernfuncties
Afbeelding
Jonge vrouw zit op de grond in een bibliotheek en leest een boek.
Leden, collectie en uitleningen
Afbeelding
Foto van een stapel boeken.
Meer lezen over de fysieke bibliotheek?
Afbeelding
Infographic bibliotheekstatistiek 2022
Infographic: Openbare bibliotheken in Nederland
Afbeelding
Man met smartphone op de bank
De digitale bibliotheek
Afbeelding
Jongere met een rugzak om de schouder leest op een tablet.
Meer weten over de digitale bibliotheek?
Afbeelding
Portretfoto Annerie Brenninkmeijer
Inzicht in eigen bibliotheekorganisatie
Afbeelding
Dashboard met kaart van Nederland.
Zelf aan de slag?
Afbeelding
Logo National and State Libraries Australasia.
Buitenlandse bibliotheekrapportages
Afbeelding
Leestafel in de bibliotheek van Bolsward. Foto: Erikjan Koopmans.
Openbare bibliotheekvoorzieningen
Afbeelding
Bovenaanzicht binnenkant bibliotheek in Almere.
Lees meer over het aantal bibliotheken
Afbeelding
Netwerk van gespannen draden
Bibliotheken in gecombineerde instellingen
Afbeelding
Frank Huysmans
Herstel en versterken van het netwerk
Afbeelding
Coronamaatregelen in bibliotheek Nijmegen
Meer weten over de bedrijfsvoering van openbare bibliotheken?
Afbeelding
Bibliotheekmonitor
Instrumenten: van vragenlijst tot statistiek
Afbeelding
Dashboard Bibliotheekleden
Infographic: Dashboard Bibliotheekleden
Afbeelding
Bibliotheekwerk in tijden van corona
Corona’s invloed op de bibliotheekdienstverlening