Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Praat mee over de Cockpit op de Designdag

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 mei 2022
Wil jij in een oogopslag kunnen zien wat jouw bibliotheek doet rondom leesbevordering? Wil je met een dashboard onderbouwen wat jouw bibliotheek bijdraagt aan de ontwikkeling van de inwoners van jouw gemeente? Schuif aan bij de Designdag van Fieldlab Zuid op dinsdag 12 juli en denk mee over de inrichting van de Cockpit.
Inhoudsblokken
Designdag

Maatschappelijke opgaven

In de Cockpit kunnen bibliotheken, POI’s, gemeenten en andere stakeholders straks zichtbaar maken voor welke veranderingen openbare bibliotheken zorgen. Het gaat met name om de drie grote maatschappelijke opgaven zoals die in het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda staan: het bevorderen van lezen, het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving en het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen.

Proces

Eind 2021 is in opdracht van de KB in kaart gebracht welke bestaande instrumenten voor het netwerk kunnen samenkomen in de Cockpit. In 2022 werkt de KB in samenspraak met haar netwerkpartners de contouren van deze Cockpit verder uit en wordt een eerste versie van de Cockpit ontwikkeld. Deze versie brengt de bestaande instrumenten samen, maar biedt ook een eerste inzicht in de impact die bibliotheken teweegbrengen binnen de drie maatschappelijke opgaven.

Designdag

Op 12 juli gaan de deelnemers in teams aan de slag om de inrichting van de Cockpit te schetsen. Samen bepalen we met welke data we inzichtelijk maken hoe we ervoor staan op de drie maatschappelijke opgaven. We schetsen duidelijke kaders waarin de belangrijkste wensen en behoeften van gebruikers en techniek worden vastgelegd. Met schetsen, storyboards en prototypes maken we ideeën concreet. De Designdag vindt plaats in Utrecht, van 10 tot 16 uur.

Doe je mee?

Wil je meedoen? Geef je dan uiterlijk 17 juni via een mail aan Ilse Pullens (i.pullens@cubiss.nl). Je hoeft niet technisch of creatief te zijn, maar het is fijn als je ervaring hebt met bibliotheekdata, KPI’s of andere sturingsinformatie.

Over de Fieldlabs

Vanuit de Netwerkagenda gaan vier landelijke Fieldlabs, waaronder Fieldlab Zuid, van start om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te versterken en te versnellen. De Fieldlabs zijn er op gericht innovaties te ontwikkelen, te testen en breed toe passen. De thema’s waarmee de Fieldlabs aan de slag gaan, zijn gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven uit de agenda, complexe klantvragen en nieuwe technologie. Kern van de vier landelijke Fieldlabs is werken aan complexe problemen met een landelijke impact, van belang voor de drie lagen in het netwerk: de bibliotheken, POI’s en de KB. Met deze betrokken partijen wordt twee jaar lang aan een vraagstuk gewerkt. Partners worden zowel binnen als buiten de sector gezocht, om zo tot goede ideeën en een goede aanpak te komen.