Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vernieuwing Bibliotheekconvenant van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 mei 2023
De gesprekken om te komen tot een nieuw Bibliotheekconvenant gaan binnenkort van start. Alle partners die bij het convenant betrokken zijn zullen zich hiervoor inzetten. Het streven is om in november 2023 het nieuwe Bibliotheekconvenant voor de periode 2024-2028 te presenteren.
Inhoudsblokken

Over het Bibliotheekconvenant

Vanaf 30 september 2020 is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht.  Met dit convenant is vastgelegd dat het bibliotheekstelsel (KB, SPN en VOB) en de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG) zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. Ook zijn afspraken gemaakt om de toekomst van de bibliotheek te garanderen. Aanleiding voor het convenant waren de aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de Wsob en uit het advies van de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek voor iedereen. 

Midterm review

Halverwege de termijn van het convenant is door KWINK (in opdracht van de KB) een midterm review uitgevoerd om zicht te krijgen op de voortgang van de afspraken. Een belangrijke conclusie was dat de convenantpartners van mening zijn dat het goed en belangrijk is dat het convenant er is. Het heeft bijgedragen aan een goede samenwerking en het bereiken van de doelen.

Afspraken voor de komende periode

De partners hebben met elkaar uitgesproken te willen komen tot een nieuw convenant voor de periode 2024-2028. Het streven is om het nieuwe convenant te presenteren in november 2023. De komende periode worden daarvoor stappen gezet. KWINK zal het proces ook deze keer begeleiden. In de maand mei wordt gestart met gesprekken met zowel OCW, IPO en VNG als met KB, SPN en VOB. In deze gesprekken wordt het plan van aanpak besproken en worden de inhoudelijke bespreekpunten voor het vervolg opgesteld. Daarna volgen in de periode juni-september een aantal gezamenlijke overleggen tussen de zes partijen.

Meer weten?

Gedurende het traject zullen op verschillende momenten gesprekken in de branche worden georganiseerd. Mocht je alvast meer willen weten, neem dan contact op met Astrid Kraal of Heleen van Manen.