Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voortgang Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 december 2020
Er zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Zo is het CLB opgenomen als randvoorwaarde in het Bibliotheekconvenant. Ook hebben KB, SPN en VOB overeenstemming bereikt over de governance van het CLB. En OCW heeft aangegeven dat zij het als haar taak ziet om de project- en migratiekosten te financieren.
Inhoudsblokken

In juli van dit jaar hebben we aangekondigd dat Chris Wiersma de wegvoorbereider is van het CLB. Onder zijn leiding is er de afgelopen maanden veel voortgang geboekt:

  • Het CLB is als randvoorwaarde opgenomen in het bibliotheekconvenant. Daarmee wordt het belang onderschreven van het CLB voor een robuuste en eigentijdse digitale infrastructuur en de bijdrage van het CLB aan de maatschappelijke opgaven.
De laatste kilometers naar CLB, Foto van omslag
  • Er is overeenstemming bereikt tussen KB, VOB en SPN over de governance van het CLB, waarbij het CLB de primaire verantwoordelijkheid is van de bibliotheken en de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB. Hiertoe wordt een netwerksamenwerking aangegaan, om tot een informatieplan te komen voor de netwerkinfrastructuur. Partijen spannen zich dus gezamenlijk in om van het CLB een succes te maken.
  • Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat zij het als hun taak zien om de project- en migratiekosten te financieren.
  • Chris heeft verschillende onderwerpen in het veld getoetst en heeft het rapport op een aantal punten aangepast. Dat heeft geleid tot een definitieve versie van zijn rapport.
  • De directie van de KB onderschrijft het rapport van harte en verwacht dat het een stevige basis vormt voor het maken van een keuze. Ook de besturen van SPN en VOB bedanken Chris voor de gedegen rapportage die hij heeft gemaakt. Het is een goede basis voor de keuzes die alle instellingen moeten maken.

Hoe nu verder?

De directeuren van de openbare bibliotheken en POI’s wordt gevraagd voor eind januari 2021 aan te geven of ze mee willen doen met het CLB en zo ja, een overeenkomst tot deelname te tekenen. Deze overeenkomst wordt 7 of 8 december gemaild naar de directies.