Gezinsaanpak

Gezinsaanpak: Activiteiten

Er passen veel verschillende soorten activiteiten binnen de gezinsaanpak. Ook kun je bestaande activiteiten met kleine veranderingen passend maken. Wil je sterker inzetten op de gezinsaanpak? Kijk dan dus eerst naar wat je eigen organisatie al aanbiedt. Waarschijnlijk vind je dan veel activiteiten die geschikt zijn of die geschikt zijn te maken.
Inhoudsblokken

Neem het voorbeeld van een voorleesochtend: bijna elke bibliotheek organiseert zo'n soort activiteit, maar lang niet altijd is er aandacht voor de ouders die meekomen. Je kunt een voorleesochtend in een sterke gezinsaanpakactiviteit veranderen door ook met de aanwezige ouders in gesprek te gaan. Geef hen tips over voorlezen en praten met hun kind. Of verwijs ze naar aanbod om aan hun eigen basisvaardigheden te werken als dat relevant is.

Wat je ook organiseert, ga zoveel mogelijk uit van wat werkt voor de doelgroep die je wilt bereiken. Praat met ouders zelf om te zien wat hen motiveert en welke behoeften zij hebben. Wanneer je aan de slag gaat met het aanbod van je eigen organisatie, kijk dan ook naar wat andere organisaties al organiseren. Misschien kun je elkaar aanvullen of kun je samenwerken. En wellicht hebben partners veel inzicht in wat belangrijk is voor de doelgroep.

Instrumenten en bronnen

Kijk bij Voorbeelden van collega's, hoe andere bibliotheken het aanpakken.