Gezinsaanpak: financiering

De gezinsaanpak gaat vooral uit van het verbinden of uitbreiden van bestaande activiteiten en expertise, zowel binnen de eigen organisatie als in het lokale netwerk. Het doel is om meer gezinnen effectiever te ondersteunen. Hoewel de gezinsaanpak dus niet vraagt om veel nieuwe activiteiten opzetten, kost het beter verbinden of uitbreiden van het aanbod wel tijd.
Inhoudsblokken

Dat betekent dat er (extra) middelen nodig zijn wanneer de bibliotheek sterker wil inzetten op de gezinsaanpak. De landelijke overheid (bijvoorbeeld Tel mee met Taal - Ouders), andere landelijke organisaties (zoals Stichting Lezen en de KB), en provinciale en lokale overheden bieden regelmatig subsidiemogelijkheden, zoals gemeentelijke WEB-gelden en gemeentelijk onderwijsachterstandsbudget. Het gaat hierbij vaak om projectsubsidies die heel bruikbaar zijn om de gezinsaanpak een impuls te geven.

Voor de lange termijn is het echter aan te raden om naar meerjarige financiering te streven. De meest logische partner om hierover afspraken mee aan te gaan, is de gemeente.

Kijk in deze context ook naar welke plek de gezinsaanpak inneemt in de visie en het beleid van de bibliotheek. Waar staat de gezinsaanpak als het gaat om de inhoudelijke prioriteiten van de bibliotheek? Wat betekent dat voor de plek die de gezinsaanpak heeft in de financiƫle structuur?

In de bouwstenen Netwerk & Beleid en Monitoring & Onderzoek vind je instrumenten die helpen bij het bepalen van die plek. Ook vind je daar handvatten om het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Klik voor een overzicht van subsidiemogelijkheden.