Landelijke digitale infrastructuur (LDI)
Logo
Afbeelding
Logo WaaS

Bereiken en inspireren (WaaS)

Met de Website as a Service (WaaS) en landelijk beschikbare content realiseren openbare bibliotheken hun eigen website. Het contentmanagementsysteem (CMS), de vormgeving en functionaliteit van de WaaS zijn landelijk geregeld. De inhoud bepaalt de bibliotheek zelf.
Inhoudsblokken

Websites maken en onderhouden kan gemakkelijk met de WaaS. Redacteuren kunnen in het CMS achter de WaaS gebruikmaken van landelijk beschikbare content en standaard webpagina’s (blueprints genoemd) die naar eigen inzicht in de lokale website kunnen worden opgenomen. De blueprints geven veel tijdswinst, omdat deze kant-en-klaar zijn en onderhouden worden door de KB samen met openbare bibliotheken. Er kan naar wens lokale informatie aan blueprints worden toegevoegd. Er zijn diverse blueprints in de WaaS beschikbaar, onder andere om de fysieke en online collectie te promoten.

Websites op basis van de WaaS zijn toegankelijk op mobiele apparaten en voldoen technisch aan de webrichtlijnen 2.0. Elke bibliotheek met een WaaS heeft toegang tot een eigen omgeving met gebruikscijfers van de website, op basis van Adobe Analytics.

De WaaS heeft koppelingen met het basisbestand G!DS en de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC). Een bibliotheek die kiest voor de WaaS, wordt onderdeel van een netwerk van landelijke en lokale bibliotheekwebsites. Daarmee leggen we, op het gebied van online content en marketing, de basis voor samenwerking van bibliotheken onderling en met de KB. Deze samenwerking resulteert in online zichtbaarheid, inspiratie en vindbaarheid van alles wat “de Bibliotheek” te bieden heeft.

Wat bereiken we met de WaaS samen met het OB-netwerk?

  • Bibliotheekwebsites kunnen efficiënt en gemakkelijk gemaakt en beheerd worden
  • Meer bereik met minder inspanning door netwerksamenwerking
  • Bespaart zowel tijd als kosten
  • Samenwerking tussen bibliotheken en met de KB via online content en marketing
  • Vergroten online zichtbaarheid en vindbaarheid

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de groep WaaS op MetdeKB (inlog vereist).
MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.

Zie ook de pagina Als netwerk samenwerken via 'Haal meer uit' (HMU), onderdeel WaaS