Landelijke digitale infrastructuur (LDI)

Als netwerk samenwerken via 'Haal meer uit'

Alle openbare bibliotheken, POI’s, VOB, SPN en KB vormen samen het netwerk van openbare bibliotheken. Hierin werken we samen aan 3 maatschappelijke opgaven: stimuleren van lezen en leesplezier; mee kunnen (blijven) doen aan de digitaliserende samenleving, en persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud. Deze pagina geeft informatie over een van de werkwijzen die we hierbij hanteren: 'Haal meer uit het bibliotheek-netwerkportfolio'.
Inhoudsblokken

'Haal meer uit' (HMU) is een werkwijze voor medewerkers van bibliotheken, POI’s en de KB. Uitgangspunt is: tactisch en operationeel samenwerken om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de bibliotheekgebruiker. Dit gebeurt door de landelijke voorzieningen in het bibliotheeknetwerk-portfolio optimaal te gebruiken. Dit pakket omvat bijvoorbeeld een voorziening voor bibliotheekwebsites en onderzoeksinstrumenten. 

Ook de expertise van bibliotheek- en POI-medewerkers is van groot belang. Alleen door die te benutten, kunnen we de doelen van de 3 opgaven dichterbij brengen en de bibliotheekgebruiker waardevolle diensten (blijven) bieden.  

De KB levert bij HMU - afhankelijk van het onderwerp - de techniek, kennis over de beschikbare landelijke voorzieningen, regie en coördinatie.   

Belang 

HMU is van belang, omdat we met deze werkwijze: 

 • beter inspelen op de behoeften van bibliotheekgebruikers; hierbij geldt: samen bereiken we meer dan ieder voor zich 
 • werken aan een sterker lerend en samenwerkend netwerk 
 • de investeringen in de landelijke voorzieningen én uit netwerksamenwerking meer opleveren 

Inhoud portfolio 

De KB beheert de landelijke voorzieningen in het bibliotheeknetwerk-portfolio en zorgt voor doorontwikkeling, uiteraard in afstemming met bibliotheken en POI’s.  

Het portfolio bestaat uit:  

Toepassing HMU 

HMU wordt als werkwijze inmiddels op 5 onderdelen van het bibliotheeknetwerk-portfolio toegepast:  

 1. de Website as a Service - WaaS, onderdeel LDI - om eigen bibliotheekwebsites te maken, met landelijk geregelde vormgeving en functionaliteit, inclusief kant-en-klare pagina's om uit te kiezen. 
 2. Adobe Analytics - webanalytics bij WaaS (inlog nodig) onderdeel LDI - waarmee de bibliotheek de statistieken van een WaaS-website kan volgen. 
 3. Nationale Bibliotheek Catalogus - NBC, onderdeel LDI - waaraan alle bibliotheken meedoen; eindgebruikers kunnen via de NBC de totale collectie doorzoeken van alle openbare bibliotheken, de online Bibliotheek, KB én Centrale Discotheek Rotterdam.  
 4. Landelijke onderzoeksinstrumenten - HMU Data - als antwoord op de groeiende behoefte om data te kunnen omzetten in waardevolle inzichten, marketingmogelijkheden en efficiencydoeleinden.  
 5. de digitale openbare Bibliotheek - HMU digitale openbare bibliotheek (inlog nodig) - als bibliotheeknetwerk werken we aan meer bekendheid van de digitale collectie, zowel intern bij bibliotheken als bij eindgebruikers, en verbeteren we de gebruikersondersteuning.  

Aanleiding HMU 

HMU is ontwikkeld in 2018 omdat: 

 • de landelijke voorzieningen niet optimaal werden gebruikt; bibliotheken en POI's waren er niet voldoende mee bekend of misten soms de vaardigheden voor het gebruik 
 • het goede gesprek vaak ontbrak tussen de KB, bibliotheken, POI’s en hun leveranciers over nut en noodzaak van het portfolio, en gewenste doorontwikkeling en verbeteringen 
 • er veel dubbel werk werd verricht door partners in het netwerk