Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aandacht voor bibliotheekhulp bij digitale vragen

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 juni 2022
De kloof tussen mensen met en zonder voldoende digitale vaardigheden wordt steeds groter. Om die laatste groep te helpen, is het landelijk dekkende netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) van groot belang. Daarom bracht minister-president Mark Rutte op donderdag 16 juni een werkbezoek aan het IDO in Bibliotheek Escamp in Den Haag.
Inhoudsblokken

Rondleiding

De minister-president werd welkom geheten door Sam Hermans, directeur van Bibliotheek Den Haag. Vervolgens kreeg hij een rondleiding door de bibliotheek. Bij het IDO werd de minister-president bijgepraat over de dienstverlening.

Informatiepunt Digitale Overheid

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Lang niet iedereen kan meekomen in die ontwikkeling. De bibliotheek helpt deze mensen met laagdrempelige dienstverlening, onder meer in de vorm van een IDO. Hier krijgen burgers informatie over bijvoorbeeld belastingen, toeslagen, DigiD, E-health, donorregistratie en coronachecks en -vaccinaties. Ook is er hulp bij persoonlijke vragen. De bibliotheek werkt hierbij samen met lokale partners.

Belangrijke dienstverlening

Dat zulke dienstverlening belangrijk is, benadrukte Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), in een opiniestuk dat op 16 juni bij Trouw verscheen. Organisaties hebben te weinig oog voor de digitaal minder vaardige burger, stelt Gravesteijn, naar aanleiding van het nieuws dat PostNL het niet-thuisbriefje gaat vervangen door een digitale melding. ‘Hiermee creëert het bedrijf een nieuwe digitale kloof voor de 4 miljoen Nederlanders die onvoldoende digitaal vaardig zijn,’ aldus Gravesteijn. ‘Deze mensen hebben geen toegang tot digitale technologie of beschikken niet over de (digitale) basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen doen in de digitale samenleving. Deze ongelijkheid gaat vaak hand in hand met andere maatschappelijke problemen, zoals werkloosheid, schulden of lage taalvaardigheid.’

Lastig voor ouderen

Deze boodschap wordt steeds meer gehoord. Eerder deze week concludeerde de Nationale Ombudsman dat het vaak te moeilijk is voor ouderen om bij de overheid financiële hulp aan te vragen. Veel ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet digitaal vaardig genoeg zijn. Het gaat bijvoorbeeld om zorg- en huurtoeslag of een aanvulling op het inkomen als iemand geen volledige AOW krijgt. Sommige ouderen komen daardoor onnodig onder het sociale bestaansminimum terecht.