Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Consortium helpt jongeren bij digitale overheidszaken

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juli 2021
Op initiatief van Stichting Digisterker is het consortium Jongeren en de digitale overheid opgericht. Hierin bundelen 7 organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken hun krachten. Zij spreken af om voor jongeren de digitale diensten van de overheid, en van andere organisaties, toegankelijker te maken. Daarnaast zetten zij zich in om jongeren beter voor te bereiden op het gebruik van deze diensten. Bijvoorbeeld met educatieve programma’s op school en door meer hulp specifiek voor jongeren te bieden.
Inhoudsblokken

Jongeren van 15 tot 18 jaar krijgen te maken met de digitale diensten van de overheid, via verschillende manieren en organisaties. Denk aan een DigiD aanvragen, inkomstenbelasting terugvragen bij een bijbaan en studie­financiering, zorg­toeslag of zorg­verzekering regelen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren graag meer willen weten over wat, waarom, hoe, waar en wanneer ze overheids­zaken moeten regelen en bij wie ze moeten zijn voor hulp.

Twee jonge vrouwen werken aan een beeldscherm

Voor sommigen verloopt het contact met de digitale overheid gemakkelijk en is hulp niet nodig. Maar voor een grote groep jongeren is een extra steuntje in de rug gewenst. Bijvoorbeeld omdat zij laag taal- en digitaal vaardig zijn. Of omdat zij niet kunnen terugvallen op de hulp van opvoeders.

Ondertekening intentieverklaring

Om het belang van meer aandacht voor jongeren en de digitale overheid te benadrukken, en hierin samen op te trekken, ondertekenden de partijen uit het consortium op 29 juni een intentieverklaring. De deelnemers aan het consortium zijn Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), KB, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn.
Het ministerie van BZK subsidieert de inrichting van het consortium Jongeren en de digitale overheid.