Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Expertisepunt Basisvaardigheden gelanceerd

6 november 2020
Op 29 oktober ging het Expertisepunt Basisvaardigheden officieel van start tijdens een online lancering. Het Expertisepunt heeft 4 focusgebieden: vraagbaak, kwaliteit, onderzoek en netwerk. De KB is vertegenwoordigd in de werkgroep.
Inhoudsblokken

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een initiatief van Movisie en Stichting Lezen en Schrijven, en wordt mogelijk gemaakt door het programma Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Missie

Samen zorgen we ervoor dat iedere laaggeletterde kan meedoen in de samenleving. Het Expertisepunt wijst de weg als onafhankelijke verbinder van kennis, kunde en netwerk, gericht op de versterking van basisvaardigheden.

Afbeelding
Expertisepunt Basisvaardigheden - schermafbeelding homepage
Body

Doel

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen boven de 16 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Vanwege het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van cursussen en projecten.

Daarom hebben Movisie en Stichting Lezen en Schrijven een centraal punt opgezet waar kennis, kunde en netwerk samenkomen. Het Expertisepunt Basisvaardigheden stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Het laat ook extra onderzoek uitvoeren naar kennisleemtes en vraagstukken die relevant zijn voor het werkveld. Zo kunnen organisaties hun samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren.

Terugblik op de lancering

Bekijk de terugblik op de online bijeenkomst waar 200 mensen bij aanwezig waren, met de videoboodschap van minister Van Engelshoven over Expertisepunt Basisvaardigheden.