Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Extra aanbod Digisterker voor vluchtelingen

Nieuwsbericht
23 maart 2021
Heb je plannen of voornemens om met het aanbod Digisterker voor Vluchtelingen te starten, maar weet je nog niet goed hoe? Er is nu een unieke kans. In een train-de-trainer-bijeenkomst op 27 mei helpen Stichting Digisterker, VluchtelingenWerk Nederland, Rijnbrink, Cubiss en ProBiblio je om goed voorbereid met dit aanbod aan de slag te gaan, in het kader van de nieuwe Wet inburgering.
Inhoudsblokken

In 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Dan komt er meer ruimte voor (lokale invulling van) onderwijstrajecten op maat en leren in de praktijk. Dat wat de cursist krijgt aangeboden, is nauw verbonden aan wat hij of zij in het dagelijkse leven nodig heeft. Dat geldt ook voor het leren van digitale vaardigheden en het kunnen omgaan met de digitale dienstverlening van de overheid.

Deelnemers aan cursus

Vluchtelingen kunnen dit leren, bijvoorbeeld via de aanpak Digisterker voor Vluchtelingen. Dit aanbod heeft Stichting Digisterker samen met VluchtelingenWerk Nederland en een aantal bibliotheken ontwikkeld.
Veel bibliotheken gingen je al voor. Heb jij ook plannen of voornemens om met dit aanbod te starten? Meld je dan bij ons, eventueel mét je samenwerkingspartner. Vooruitkijkend naar de nieuwe Wet inburgering ondersteunen we je graag om goed voorbereid met dit aanbod aan de slag te gaan.

Gratis train-de-trainer-bijeenkomst

Op 27 mei is er een train-de-trainer-bijeenkomst, waarin aandacht voor:

  • interculturele communicatie
  • lessen opzetten en voorbereiden voor deze doelgroep
  • het aanbod organiseren en positioneren binnen de nieuwe Veranderopgave Inburgering

Maar we horen ook graag wat jij het meest van belang vindt, zodat we het programma hier op kunnen aanpassen.

De training is bestemd voor Digisterker-docenten, specialisten Digitale vaardigheden, Taalhuis-coördinatoren én teamleiders en vrijwilligers van VluchtelingenWerk.
Dankzij de samenwerkende partijen is het mogelijk de training gratis aan te bieden.

Aanmelden

Hebben jij en je team belangstelling? Meld je dan voor 26 april aan bij Ellie van der Meer of jouw POI-contactpersoon

Meer weten

Vind je het prettig om eerst iemand te spreken over de training of hoe je je gemeente enthousiast kunt maken voor dit aanbod? Neem contact op met jouw POI-contactpersoon

Let op! Dit aanbod staat uitdrukkelijk ook open voor bibliotheken buiten de provincies van deze POI’s én andere lokale samenwerkingspartners rond inburgering. Nodig hen dus vooral uit en vermeld hun deelname bij je aanmelding.