Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Flyers over problemen met zorgverzekeringen

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 maart 2023
Krijg je in het IDO mensen met vragen of klachten over hun zorgverzekering? Dan kun je hen doorwijzen naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting helpt consumenten en zorgverzekeraars als zij een probleem hebben waar ze niet uitkomen. Je kunt met SKGZ ook contact opnemen als je een vraag hebt. Er zijn 4 flyers om mensen op weg te helpen en om problemen te voorkomen. Je kunt de flyers downloaden of gratis bestellen als papieren versie.
Inhoudsblokken
Voorkant flyer Probleem zorgverzekeraar

Krijg je IDO-bezoekers met vragen over bijvoor­beeld de vergoeding van een behandeling, het betalen van de zorg­premie of het gebruik van hulpmiddelen? Kijk dan of de SKGZ hen verder kan helpen. 

De flyers bieden hiervoor een basis: 

  • Betalingsproblemen - voor gezinnen die moeite hebben om de verplichte zorg­premie te voldoen of een betalings­achter­stand hebben bij de zorg­verzekeraar.    
    Je kunt de papieren versie in het Nederlands bestellen. Daarnaast is de flyer als pdf beschik­­baar in 4 talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. 
  • Geen vast woonadres - bedoeld voor mensen van wie de zorg­­verzekering is beëindigd omdat ze geen adres hebben. Er zijn diverse manieren waarop zij zich weer kunnen verzekeren.
  • Kindje geboren - voor ouders om ze eraan te herinneren dat ze hun kindje bij de zorg­­verzekeraar moeten aanmelden.
  • De SKGZ helpt je op weg - voor consumenten die een probleem hebben met hun zorg­verzekeraar.

Flyers bestellen

SKGZ

Soms verschillen consument en zorg­verzekeraar van mening. Als zij er samen niet uitkomen, kan de SKGZ hen op weg helpen via voor­lichting, bemiddeling en geschil­beslechting. Vaak probeert de Ombudsman van de SKGZ eerst een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kan de SKGZ-Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen, als makkelijk alternatief voor een rechter. Bemiddeling door de Ombudsman is gratis.

Meer informatie vind je op www.skgz.nl.

Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorg­­verzekerings­­schulden. En daar­naast over de verzekerings­­plicht. Bijvoorbeeld als mensen geen vast adres hebben of naar Nederland komen om te werken.

Meer informatie vind je op www.zorgverzekeringslijn.nl