Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gegevenslevering Wsob 2023 eind januari van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 november 2023
Ben jij voor jouw bibliotheekorganisatie contactpersoon voor de Gegevenslevering Wsob? Dan vind je in dit bericht belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over de nieuwe vragenlijsten en deadlines. De gegevenslevering start eind januari. Let op: de deadlines zijn dit jaar extra belangrijk!
Inhoudsblokken

Voor de gegevenslevering vragen we bibliotheekorganisaties vier vragenlijsten in te vullen. Deze gaan over de volgende onderwerpen: bezit, kernfuncties, personeel en financieel. Onderzoeksbureau DESAN Research Solutions bereidt de online vragenlijsten momenteel voor, in opdracht van de KB. Wil je nu al graag weten welke gegevens over 2023 je moet aanleveren? Bekijk dan alvast de vragenlijsten in PDF. Wij adviseren je om met deze PDF’s eerst de gegevens te verzamelen. Dan kun je daarna vanaf eind januari eenvoudig de vragenlijsten digitaal invullen en afronden.

Uitnodiging per e-mail

Ben jij contactpersoon voor de Gegevenslevering Wsob? Dan nodigt DESAN Research Solutions je per mail uit om mee te doen. Ben je contactpersoon voor meerdere onderdelen, dan ontvang je ook meerdere mails. Is binnen jouw bibliotheekorganisatie iemand anders contactpersoon geworden? Geef dan de juiste naam door via bibliotheekmonitor@kb.nl. Vermeld daarbij om welke Wsob-vragenlijst het gaat.

Planning vragenlijsten – deadlines 

Voor de vragenlijsten gelden de volgende deadlines: 

  • Vragenlijsten rondom bezit, personeel en kernfuncties: eind januari t/m 13 maart. 
  • Vragenlijst financiën: eind maart t/m 30 april.
  • Vragenlijst voor POI’s: eind maart t/m 30 april. 

Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren kan er niet worden geschoven met de deadlines. Het is dus belangrijk dat je de gegevens op tijd aanlevert. 

Locatiegegevens in G!DS

Het is ook belangrijk dat alle bibliotheken vóór 31 december 2023 hun gegevens per locatie controleren en actualiseren in G!DS. Bekijk de instructiepagina Wsob voor meer informatie. Kom je er niet helemaal uit? Kijk dan de webinar  terug van Mirjam Klaren en Robert Stremming. Zij vertellen over het belang van het updaten van de locatiegegevens, en hoe je deze gegevens kunt aanpassen. 

Gegevens via Datawarehouse

Een aantal gegevens uit de vragenlijst rondom bezit wordt ingeladen vanuit het Datawarehouse. In de vragenlijst dienen deze gegevens als hulpmiddel. Het is dan ook noodzakelijk dat de gegevens  volledig zijn. En dat de gegevenssets tijdig met het KB Datawarehouse team worden gedeeld (peildatum 31 december 2023). Hier heb je een mail over ontvangen van het Datawarehouse.

Nieuwsgierig naar de resultaten Gegevenslevering Wsob 2022?

De resultaten van de Gegevenslevering Wsob 2022 vind je terug in het dossier Bibliotheekstatistiek 2022 op Bnetwerk. In dit dossier zijn de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard. Hiermee kun je filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en bibliotheken met elkaar vergelijken. Ook de ruwe datasets, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn op Bnetwerk terug te vinden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot slot heeft op StatLine een overzicht voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd .

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl

Gegevenslevering Wsob 2017