Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gesubsidieerde activiteiten delen rond gezinsaanpak

Nieuwsbericht
9 september 2020
Tel mee met Taal verstrekt periodiek subsidie voor activiteiten gericht op taalarme gezinnen. Ook bibliotheken maken daar gebruik van. Graag delen we de ervaringen die bibliotheken hebben opgedaan met de gesubsidieerde programma's en activiteiten. Wil je hierover een paar vragen beantwoorden?
Inhoudsblokken

Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is er de afgelopen jaren (en de komende jaren) een aantal subsidieregelingen geweest voor activiteiten, gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in taalarme gezinnen. Ook bibliotheken hebben voor deze activiteiten subsidieaanvragen ingediend en in sommige gevallen subsidie gekregen.

dochtertje en vader met tablet

Gegevens delen

Helaas kan Tel mee met Taal geen gegevens delen over aangevraagde en toegekende subsidies. Vanuit het thema gezinsaanpak denken SPN, KB en Stichting Lezen dat we hiermee een kans missen om succesvolle projecten in het land te delen. Daarom roepen we bibliotheken op die subsidie hebben ontvangen, om alsnog dit inzicht te geven in welke programma’s en activiteiten deze aanvragen hebben opgeleverd.

Vragenlijstje

Gezamenlijk hebben we een korte enquête opgezet. Hierin vragen we de bibliotheken die in 2020 of daarvoor een aanvraag hebben ingediend bij Tel mee met Taal, een korte vragenlijst in te vullen.

Een aantal bibliotheken heeft dit al gedaan en deze bibliotheken zijn positief over het idee om de opgedane ervaringen breder te delen. Vandaar ook deze oproep aan de overige bibliotheken die een aanvraag hebben ingediend, om de enquête in te vullen.

Klik voor de vragenlijst.
Je kunt de vragen nog tot 22 september beantwoorden.