Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO: 100.000 vragen geregistreerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 juli 2023
In juni 2023 werd de 100.000e vraag geregistreerd in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De eerste 15 IDO's startten in 2019 en inmiddels hebben 682 bibliotheekvestigingen er een. Dit aantal groeit nog steeds.
Inhoudsblokken

Ter gelegenheid van deze mijlpaal bezocht demissionair staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen vandaag het IDO in de Bibliotheek Rotterdam. Van Huffelen: Het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek is een waardevolle plek waar mensen terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld het aanmaken van een DigiD, het aanvragen van toeslagen of het doen van belastingaangifte. Voor veel mensen blijft het lastig om online zaken te regelen. De noodzaak voor ondersteuning is en blijft hoog. En de grote hoeveelheid vragen laat zien dat het IDO aan de behoefte voldoet. Ik ben trots op alle bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers die dit mogelijk maken."

Groeiend aantal vragen

Nog maar kort na de start in juli 2019 belemmerde corona de inrichting van deze fysieke Informatiepunten. Toch werd in juni 2021 al het 200e IDO geopend en volgde in september 2022 de 50.000e vraag. In juni waren het er 100.000 en het aantal vragen per maand groeit steeds sneller.  

De meeste vragen gaan over DigiD aanvragen en activeren en de DigiD-app installeren. Vragen over het gebruik van computers, tablets en smartphones staan op de tweede plaats. Hulp bij het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen scoort ook hoog.  

Bekijk het dashboard van de IDO's, dat is bijgewerkt met de data van het tweede kwartaal van 2023. 

Infographic

Bekijk de infographic over de IDO's van de voorbereiding tot aan de 100.000e vraag. 

Samenwerking

In het IDO werken bibliotheken, het ministerie van BZK, VNG, KB, SPN en VOB samen. Op dit moment zijn er 14 uitvoeringsorganisaties* van de overheid bij betrokken. 

Per 1 januari 2023 is de lokale regie van de IDO's overgegaan naar de gemeenten. Zij werken hierin samen met bibliotheken. 

* Klik voor de 14 deelnemende uitvoeringsorganisaties van de overheid
 1. Belastingdienst
 2. CBR
 3. CIZ
 4. CJIB
 5. DUO
 6. Het CAK
 7. Huurcommissie
 8. LBIO
 9. Logius
 10. Raad voor Rechtsbijstand
 11. RDW
 12. SVB
 13. Toeslagen
 14. UWV
Staatssecretaris Van Huffelen overhandigt een symbolisch certificaat aan de 100.000ste bezoeker van het IDO.