Informatie voor het bibliotheeknetwerk

ITTA-onderzoek naar aanbod voor anderstaligen

9 september 2020
Gezocht: bibliotheken die willen deelnemen aan het onderzoek Bibliotheek & Integratie. Hoofdvraag is welk aanbod rond basisvaardigheden er is voor anderstaligen. Op basis hiervan wordt een pilot ontwikkeld.
Inhoudsblokken

Deze zomer startte het onderzoek Bibliotheek & Integratie, met als hoofdvraag: wat wordt anderstaligen aangeboden om hun basisvaardigheden te verbeteren; door bibliotheken, vrijwilligersorganisaties en taalhuizen? Het onderzoek wordt in opdracht van de KB en Het Begint met Taal uitgevoerd door het ITTA - Kennisinstituut voor Taalontwikkeling.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar bibliotheken en vrijwilligersorganisaties. De onderzoeksvragen, de tijdinvestering en hoe je je kunt aanmelden, lees je in dit document.

Afbeelding
Drie anderstalige cursisten in het Taalhuis
Body

Aanleiding is de nieuwe Wet inburgering, die op 1 juli 2021 van kracht wordt. In deze wet gaat de regie voor de inburgering terug naar de gemeenten. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bibliotheken, taalhuizen en andere vrijwilligersorganisaties. Zij helpen met (digi) taalcafés, taalcoaching en andere informele dienstverlening anderstaligen de taal en andere basisvaardigheden eigen te maken en wegwijs te worden in onze samenleving.

Resultaten

Met de resultaten van het onderzoek krijg je meer informatie om je dienstverlening rond basisvaardigheden voor anderstaligen verder te ontwikkelen, ook met het oog op de nieuwe wet.

We krijgen antwoorden op onder meer:

  • Sluit het huidige non-formele aanbod voor anderstaligen voldoende aan op hun (verschillende) leervragen?
  • Wordt de doelgroep goed bereikt?
  • Voor welke leervragen is er nog geen of te weinig aanbod?

Doe mee

Doe ook mee! Want zo kunnen we een pilot ontwikkelen die in 2021 van start kan voor een verbeterde dienstverlening.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Tirza de Fockert.