Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kandidaat-Kamerleden volgen bibliotheekles digitale vaardigheden

Nieuwsbericht
23 februari 2021
Enkele kandidaat-Kamerleden volgen op maandag 1 maart de online bijeenkomst ‘Klik & Tik voor de politiek’. In deze speciale les staan de digitale vaardigheden centraal die nodig zijn voor het invullen van het Kieskompas. De les wordt verzorgd door (digi)Taalhuiscoördinator Monique Kromhout van de Bibliotheek Katwijk, zij geeft de les aan een vaste groep van haar cursisten. Na het volgen van de online les gaan de kandidaat-Kamerleden met hen in gesprek.  
Inhoudsblokken

In Nederland zijn zo’n vier miljoen mensen laag digitaal vaardig. Digitale vaardigheden behoren tot de zogenaamde basisvaardigheden, net als lezen, schrijven en rekenen. Deze basisvaardigheden zijn nodig om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bibliotheken spelen met o.m. Taalhuizen en cursussen een grote rol in het verbeteren van de basisvaardigheden. De coronacrisis maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.  

bbv-basisvaardigheden

Om kandidaat-Kamerleden te laten ervaren wat het belang is van deze dienstverlening organiseren de KB en Stichting Lezen en Schrijven op 1 maart, van 14.00 tot 15.00 uur, de online les ‘Klik & Tik voor de politiek’.

Deelnemers aan de bijeenkomst:

  • Lucille Werner (CDA)
  • Zohair El Yassini (VVD)
  • Nicole Temmink (SP)
  • Marieke Koekkoek (Volt)
  • Wouter van den Berg (SGP)
  • April Ranshuijsen (GroenLinks)
  • Salima Belhaj (D66)
  • Habtamu de Hoop (PvdA)

(Deelnemer van 50Plus wordt nog bevestigd).

In deze speciale les staan de digitale vaardigheden centraal die nodig zijn voor het invullen van het Kieskompas. De les wordt verzorgd door (digi)Taalhuiscoördinator Monique Kromhout van de Bibliotheek Katwijk. Zij zal de les geven aan een vaste groep van haar cursisten. Na het volgen van de online les gaan de kandidaat-Kamerleden met hen in gesprek.  

Kijk mee!

Benieuwd hoe deze les verloopt? Je kunt de online les volgen  op maandag 1 maart van 14.00 tot 15.00 via deze link

Grote zorgen

Bibliotheken zetten stevig in op de verbetering van de basisvaardigheden van mensen. In 94% van de bibliotheken is daarom een (digi)Taalhuis gevestigd, waar jaarlijks ongeveer 60.000 mensen cursussen volgen om hun basisvaardigheden te vergroten. Dienstverlening als deze staat echter onder druk. Om ervoor te zorgen dat taal- en digivaardigheidcursussen van bibliotheken in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijven, pleiten de KB en Stichting Lezen en Schrijven er aan de vooravond van de nieuwe kabinetsperiode voor, dat deze diensten in elke gemeente worden geborgd. Want zonder lokale bibliotheken en hun (digi)Taalhuizen wordt de kloof tussen mensen die wél over voldoende basisvaardigheden beschikken om in de samenleving te kunnen meedoen en de mensen die dat niet doen steeds groter.