Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke en provinciale IDO-campagne

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 september 2022
In oktober is een 'dubbele' IDO-campagne gestart: zowel landelijk als provinciaal, in 5 provincies. Doel is weer om meer bekendheid te geven aan het IDO in bibliotheken. En om mensen het gevoel te geven dat het IDO er ook voor hen is. Voor alle bibliotheken staat een nieuwe toolkit klaar, met de materialen van de provinciale campagne. De campagne loopt tot half november.
Inhoudsblokken

De landelijke IDO-campagne is gericht op ouderen (landelijke en regionale tv), en jongeren en nieuwe Nederlanders (YouTube, Facebook en Instagram). Deze campagne loopt tot half november.

Provinciale campagne

De provinciale campagne loopt in oktober in Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Deze wordt uitgevoerd op regionale tv (7 spotjes), in bussen en op Facebook. Deze campagne is gericht op ouderen.

Cubiss benaderde de KB om provinciaal aan te haken op de landelijke IDO-campagne. De KB juichte dit initiatief toe en stond garant voor de kosten van het concept en de productie. Gaandeweg het proces haakten ook Probiblio en BiSC aan. De POI’s betalen uit eigen budget de mediakosten voor uitzending op regionale tv, plaatsing van posters in bussen en advertenties op Facebook.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Nieuw concept

Voor de provinciale campagne is een nieuw concept ontwikkeld. Dit is gericht op ervaringen van klanten bij het IDO, op basis van de meestgestelde vragen in deze provincies. Denk aan DigiD, toeslagen, gezondheidsverklaring, contact leggen met de gemeente, en specifiek voor Utrecht: gratis OV. Het idee is dat mensen denken als ze het spotje zien: hé, dat IDO is ook iets voor mij. Alsof je het van de buren hoort. De mensen in de filmpjes zijn acteurs, maar ze vertellen het ervaringsverhaal van echte IDO-klanten, zo waarheidsgetrouw mogelijk.

Als de campagne goed valt, borduren we hier de komende jaren op voort.

Bekijk ook de uitzendschema's van de provinciale campagnes:

Ze worden indien nodig ververst.

Nieuwe toolkit voor alle bibliotheken

Je vindt de toolkit met materialen van de provinciale campagne op de portal Landelijke huisstijl. Het gaat om nieuwe spotjes, posters, teksten en een flyer. De losse beelden staan in de beeldbank op de portal Landelijke huisstijl. Ze zijn voor alle bibliotheken beschikbaar en lokaal in te zetten. Dus ga ermee aan de slag!

Overige (campagne)materialen

Uiteraard kun je de materialen gewoon blijven gebruiken die al op de portal Landelijke huisstijl staan.
Door aan te sluiten op de landelijke campagne versterk je het effect van je eigen promotie. Kijk voor meer informatie in de Handreiking lokale mediastrategie en campagne.

Bekijk ook het actuele tv-uitzendschema. Dit wordt geregeld vernieuwd.