Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke inkoop educatieve content

27 november 2020
De Inkoopcommissie KB (KBIC) is bezig met de inkoop van een pakket aan non-formele educatieve programma’s voor basisvaardigheden. Bibliotheken kunnen de programma’s in het nieuwe jaar aanbieden aan hun bezoekers. Het gaat om een breed pakket op de domeinen taal NT1/2, digitale basisvaardigheden, inburgering, gezondheid en werk & inkomen.
Inhoudsblokken

Bekijk het nieuwsbericht van 17 december!

Omdat het pakket uitgebreid is, vergt de inkoop een Europese aanbesteding. Leveranciers hebben inmiddels ingeschreven met hun aanbod. Op 17 december wordt bekendgemaakt aan welke leveranciers de opdrachten gegund worden en dus ook hoe het nieuwe pakket voor volgend jaar eruit komt te zien.
Dan wordt ook bekend hoe onder meer de bekende, breed geïmplementeerde programma’s doorlopen en hoe de licentiemodellen eruit komen te zien, waarbij we zoveel mogelijk de continuïteit voor de bibliotheken waarborgen.

Afbeelding
Twee vrouwen in bibliotheek met een boek
Body

Er komt ook nieuw aanbod in het pakket.

Naast het aanbod rond basisvaardigheden, omvat het pakket programma's rond Leven Lang Ontwikkelen. Deze zijn bestemd voor mensen die wél zelfredzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan aanbod op het gebied van kunst & cultuur en ontmoeting & debat.

We houden jullie op de hoogte via deze site, MetdeKB en de nieuwsbrieven.