Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leertraject IDO tijdens coronacrisis

Nieuwsbericht
5 juni 2020
De opzet van de lokale vaardigheidstraining voor bibliotheken die met het IDO starten, is aangepast vanwege de corona-maatregelen. Bespreek met je POI-adviseur hoe je in jouw bibliotheek het leertraject het beste kunt inzetten. Daarnaast kun je het webinar Aan de slag met het IDO van 29 juni terugkijken, dat de eerder geplande kennismakingsbijeenkomst vervangt.
Inhoudsblokken

Webinar 29 juni
Veel bibliotheken zullen bij de gedeeltelijke hervatting van hun dienstverlening, nu ook starten met de voorbereidingen voor de opening van het IDO. Eerder was hiervoor een kennismakingsbijeenkomst gepland op 29 juni. Deze bijeenkomst is vervangen door een webinar dat je terug kunt kijken.

Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Het webinar behandelt thema’s rondom lokale samenwerking, marketing, de sociaal-educatieve kaart / HetInformatiepunt.nl en interne borging. Er is een vertegenwoordiging van het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD)* en inspiratie van bibliotheken met ervaring.

*Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Regulier trainingsprogramma

Training van medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie. SPN verzorgt de coördinatie en uitvoering van deskundigheidsbevordering voor het IDO in afstemming met de KB.

Het traject bestaat uit:

 • Een e-learning met praktijkopdrachten die medewerkers individueel doorlopen.
 • Lokale bijeenkomst(en) bij de bibliotheek met een vaardigheidstraining, onder meer over 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'. Maximaal 16 deelnemers per bibliotheek.
 • Vóór de start van de lokale bijeenkomst moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, IDO-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Veel bibliotheken organiseren hiervoor onder meer een interne bijeenkomst.

E-learning

Vanwege de corona-maatregelen is de e-learning op Bibliotheekcampus opengesteld voor alle medewerkers. Voor de studiebelasting van de e-learning staat ongeveer 6 uur. Houd er wel rekening mee dat een ‘opfriscursus’ nodig is als je echt van start gaat met het Informatiepunt Digitale Overheid. De e-learning blijft hiervoor beschikbaar. Ook als je pas later start met Digitale inclusie, kun je de e-learning nu al volgen.

Lokale bijeenkomst

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt met een acteur. Daarom heeft het de voorkeur om de bijeenkomst fysiek te houden. Afhankelijk van het aantal mensen dat getraind moet worden en de omvang van de beschikbare ruimten, kun je kiezen voor:

 • De training plenair houden met de hele groep: maximaal 16 medewerkers van de bibliotheek*, de kartrekker of projectleider van het IDO in de bibliotheek, de POI-begeleider en de trainingsacteur.
 • Gelijktijdig de training houden voor twee groepen in twee ruimten: maximaal 2 keer 8 medewerkers (hierbinnen zijn diverse varianten mogelijk, overleg hierover met je POI-adviseur).
 • De training plenair houden met een deel van de groep (maximaal 16 bibliotheekmedewerkers). De kartrekker of projectleider van het IDO volgt vervolgens de train-de-trainer en geeft zelf, samen met de trainingsacteur, de training aan de overige medewerkers.
  Bespreek met je POI-adviseur welke optie het beste past bij jouw situatie. 

* Vanaf 1 juni mogen in overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek, maximaal 30 personen bij elkaar komen.

Richtlijnen lokale bijeenkomst bij 1,5 meter
 • Bepaal hoeveel personen getraind moeten zijn en wat de omvang van de beschikbare ruimten is (denk hierbij ook aan ruimten buiten de bibliotheek, bijvoorbeeld bij lokale partners of bij de POI). Hanteer hierbij de norm van 10 m2 per deelnemer.
 • Reguleer de toegang tot de ruimte zodat de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter van elkaar vandaan zit: zet de tafels minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Zorg dat de deelnemers een vaste eigen zitplek hebben in de trainingsruimte.
 • Stel voor alle deelnemers desinfecterende gel beschikbaar.
 • Stimuleer vooraf zoveel mogelijk dat deelnemers hun eigen laptop meenemen (in te zetten tijdens rollenspellen) of zorg vooraf voor extra toetsenborden en muizen.
 • Verplicht de deelnemers om voor het gebruik van een computer de handen te desinfecteren.
 • Deelnemers nemen hun trainingsmateriaal zoveel mogelijk mee naar huis. Blijft het materiaal in de bibliotheek, plaats het dan 36 uur in quarantaine.
 • Deelnemers nemen hun eigen pen en papier mee.
 • Ramen en deuren moeten in de ruimte(n) zoveel mogelijk open zijn.
 • Maak vooraf duidelijk dat deelnemers geen gebruik van de toiletten kunnen maken. (Deze maatregel geldt tot 1 juli.)
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Zorg voor een goed doordacht systeem voor het verplaatsen van deelnemers in de ruimte, bijvoorbeeld bij binnenkomen, vertrekken en oefeningen doen.
 • Zorg dat er voorafgaand en bij de start van de training en iedere 1,5 uur nadrukkelijke aandacht aan en uitleg is over social distancing rond de training.
 • Vraag deelnemers niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.