Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Netwerkagenda en basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
30 juni 2021
De Netwerkagenda 2021-2023 beschrijft hoe de bibliotheeksector de komende tijd zijn maatschappelijke taken invult. Aandacht voor basisvaardigheden is een belangrijk onderdeel. De Netwerkagenda werd 16 juni gepresenteerd aan OCW en IPO, en is de uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023.
Inhoudsblokken

Het programma Bibliotheek en basis­vaardig­heden heeft raakvlakken met alle 3 de maat­schap­pe­lijke opgaven die in de Netwerkagenda 2021-2023 aan de orde zijn:

  • het bevorderen van een geletterde samen­leving
  • participatie in de informatie­samen­leving
  • het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen
beeldmotto netwerkagenda

Zo helpen de bibliotheken mee aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, wat past bij een geletterde samenleving, dragen we via het project Digitale inclusie bij aan participatie in de informatiesamenleving en ondersteunen we via het uitgebreide cursusaanbod een Leven Lang Ontwikkelen.

Naast de 3 maatschappelijke opgaven benoemt de bibliotheeksector nog 8 stelselopgaven, zoals innovatie, digitale infrastructuur en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers.

De bibliotheekpartijen openen de Netwerkagenda met een manifest waarin zij 5 principes beschrijven. Partijen willen op gelijke basis samenwerken, waarin zij altijd de opgave centraal stellen: ‘We delen de gedrevenheid om vanuit onze maatschappelijk-educatieve rol bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Ieder vanuit zijn eigen kracht, eigen kunde en eigen basis.’

Bibliotheekconvenant

Met het Bibliotheekconvenant 2020-2023 benadrukken het bibliotheekstelsel en overheden het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in het bibliotheekstelsel. De bibliotheekpartijen KB, VOB en SPN en de overheidslagen OCW, VNG en IPO ondertekenden het convenant.

Presentatie Netwerkagenda 2021-2023