Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek: Aandacht voor basisvaardigheden in het sociaal domein

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 november 2021
Panteia onderzocht hoe partijen zoals welzijnsorganisaties en opbouwwerkers te werk gaan in het herkennen en ondersteunen van minder-digivaardigen. Hierbij stond de vraag centraal welke behoefte aan professionele kennis en vaardigheden professionals hebben rondom het vinden, benaderen en doorverwijzen van personen met beperkte basisvaardigheden.
Inhoudsblokken

Uit het onderzoek komt naar voren dat het per gemeente kan verschillen in hoeverre professionals in het sociaal domein het als hun taak zien om personen met beperkte basisvaardigheden te vinden en verder te helpen.

Meer nog dan persoonlijke vaardigheden van professionals, is voortdurende aandacht voor basisvaardigheden een belangrijke randvoorwaarde om stappen te zetten.

Twee vrouwen kijken op een beeldscherm

Een sterk netwerk met een actieve projectleider kan eraan bijdragen dat professionals van verschillende organisaties oog houden voor basisvaardigheden en goed naar elkaar doorverwijzen.

Dankzij trainingen kunnen professionals leren hoe ze gebrekkige basisvaardigheden kunnen herkennen en hoe ze deze personen kunnen benaderen.

Download het onderzoeksrapport Aandacht voor basisvaardigheden in het sociaal domein.