Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Ontwikkelingen rond Digitale inclusie & IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 april 2022
In 2022 zijn de bijeenkomst Privacy in het IDO en een à-la-carte-sessie beschikbaar voor bibliotheken die subsidie ontvangen voor Digitale inclusie. Optioneel is een tweede vaardigheidstraining met een trainingsacteur. Ook lees je over de resultaten van de tweede IDO-campagneperiode van dit jaar, en over het bezoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan het IDO in Breda. Tot slot attenderen we je nogmaals op de inloopspreekuren G!DS en Digitale inclusie & IDO.
Inhoudsblokken
Advertentie in landelijke huisstijl, oudere man wordt geholpen in de bibliotheek

A  Privacy in het IDO

Teambijeenkomst

Heeft jouw bibliotheek een IDO, gebruik dan de teambijeenkomst Privacy in het IDO. In één dagdeel komt in een open gesprek een scala aan praktijksituaties aan bod. Zo inventariseer je wat nog moet gebeuren om het bewustzijn rond privacy te vergroten, de bestaande afspraken te evalueren en inzicht te krijgen in gewenste aanpassingen. Met als doel: een eenduidige handelswijze voor alle betrokken collega's in jouw bibliotheek.

Denk aan vragen als: Hoe ga je om met privacy-gevoelige vragen in het IDO? Waar help je wel mee en waarmee niet? Hoe verwijs je warm door en hoe help je mensen met online zaken, rekening houdend met AVG?

Klik en bekijk de concrete resultaten van de teambijeenkomst
  • Kennis van landelijke richtlijnen
  • Breed gedragen bewustzijn over wet- en regelgeving, privacy en klantgericht handelen
  • Inzicht in de afspraken die jouw bibliotheek heeft gemaakt over hulp bij privacy-gevoelige zaken, én overzicht van gewenste aanpassingen in afspraken en werkwijzen
  • Afspraken over een eenduidige handelswijze binnen het IDO en hoe die zich verhouden tot de afspraken voor de Frontoffice

A-la-carte-sessie

Daarnaast komt een à-la-carte-sessie beschikbaar. Hierin kan de bibliotheek naar behoefte aandacht besteden aan extra onderwerpen. Deze sessie wordt door SPN inhoudelijk uitgewerkt. Meer informatie volgt.

Klik en bekijk de onderwerpen van de à-la-carte-sessie
  • Zoek- en informatievaardigheden bij IDO-vragen
  • Organisatievraagstukken, zoals borging van het IDO in de bibliotheek, praktische vraagstukken, kennis actueel houden
  • Gespreksvaardigheden

Jouw POI verzorgt beide trainingen. Neem contact op voor meer informatie en planning.

Daarnaast is een optie om in een tweede vaardigheidstraining te oefenen met een trainingsacteur.

B  Evaluatie tweede IDO-campagneperiode 2022

De tweede IDO-campagneperiode 2022 liep van 14 tot en met 27 maart. Deze omvatte een tv-, online video-  en social campagne. De landelijke en regionale tv focuste op 65-plussers, en de digitale campagne op jongeren en nieuwe Nederlanders.

De tv-campagne bereikte in totaal 72,6 procent van alle 65-plussers: op 2,4 miljoen mensen zagen de boodschap over het IDO in de bibliotheek. Gemiddeld zag één bereikt persoon de boodschap 5 keer. Het totaalaantal contactmomenten is maar liefst 12 miljoen! M, EenVandaag en Studio Sport op NPO1 waren de bestbekeken programma’s waar de commercial omheen te zien was. Tijdens hét piekmoment, waarbij de commercial te zien was tussen M en het Acht Uur Journaal, keken ruim een half miljoen 65-plussers.

Op Facebook en Instagram bereikte de campagne ruim 1,5 miljoen mensen. Daarnaast zijn er via YouTube nog ruim 500.000 mensen bereikt.

De derde IDO-campagneperiode van dit jaar loopt van 30 mei tot en met 26 juni. Ook die focust op ouderen, jongeren en nieuwe Nederlanders. Bekijk het campagneschema voor 2022 en lees hoe je lokaal goed kunt aansluiten.

Alexandra van Huffelen, portretfoto

C  Staatssecretaris Van Huffelen vindt informatiepunten essentieel

Staatssecretaris Digitalisering, Alexandra van Huffelen bezocht op 6 april het IDO in de bibliotheek van Breda. Zij vindt de informatiepunten essentieel: “Alhoewel digitalisering overheidszaken makkelijker kan maken, blijft het van belang dat mensen ergens naar binnen kunnen lopen om geholpen te worden. Nederland heeft ongeveer 4 miljoen mensen die het lastig vinden om digitaal hun overheidszaken te regelen. Juist voor hen is het belangrijk om de drempel tussen hen en de overheid zo klein mogelijk te houden.”

Lees ook het bericht op de website van de VOB over het bezoek van de staatssecretaris en het wetsvoorstel om de financiering van de IDO’s per 2023 over te hevelen van de KB naar gemeenten. Naar verwachting zal er in juni meer duidelijkheid zijn over hoe de financiering vanaf volgend jaar verloopt.

D  Inloopspreekuur G!DS en Digitale inclusie & IDO

Heb je vragen over G!DS in combinatie met Digitale Inclusie, of problemen bij de invoer?
Dit jaar hebben we hiervoor 3 inloopspreekuren gepland via Teams:

Je kunt je aanmelden bij Frank Tjoa, e-mail f.tjoa@biscutrecht.nl