Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep - Doe mee aan de Slimme Zorg Estafette

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 november 2021
Van 27 januari t/m 25 februari 2022 organiseert het ministerie van VWS de Slimme Zorg Estafette. In deze maand ontmoeten zorgverleners, aanbieders én gebruikers elkaar rondom slimme zorg en zorginnovaties. Dit is een uitgelezen kans om de bibliotheek te presenteren als partner op het gebied van gezondheid en (digitale) zorg. Lees hoe je je kan laten zien tijdens dit evenement.
Inhoudsblokken

Er gebeurt al veel in bibliotheken rond (digitale) zorg en gezondheid. Zo heeft de KB de nieuwe materialen van Digisterker (DigiVitaler) ingekocht en bieden bibliotheken hulp en informatie rondom de donorregistratie en corona. En daarnaast organiseren bibliotheken activiteiten met partners in het kader van positieve gezondheid.
Gezondheid vormt daarmee steeds meer een onderdeel van de brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek zoals benoemd in het Bibliotheekconvenant.

Gestileerd kaartje van Nederland met data per regio

Er wordt dan ook gewerkt aan een gezamenlijk plan om het thema structureel te verankeren in het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.

Podium voor bibliotheken

De Slimme Zorg Estafette is een mooi podium voor de bibliotheeksector om zich te positioneren en profileren op het thema gezondheid. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Zo laat de bibliotheek zich landelijk zien op het ICT&health congres op 9 mei en worden er regionaal dialoogsessies georganiseerd met good practices. Voorts kan elke bibliotheek zich bij de SZE aansluiten door lokaal een activiteit te organiseren en/of deel te nemen aan activiteiten van anderen.

Hoe doe ik mee?

Je kunt bij de SZE de activiteiten van jouw bibliotheek voor burgers aanmelden, die interessant zijn voor zorgprofessionals. Denk aan cursussen, een themaweek of workshops. Het doel is niet werving, maar profilering: laat aan potentiële zorgpartners zien wat je te bieden hebt. Je kunt de SZE ook aangrijpen om samen met een lokale partner of zorgnetwerk een activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een markt, infomiddag, (online) workshop over een zorgtoepassing of een cursus DigiVitaler.

Op www.slimmezorgestafette.nl vind je meer informatie over regio’s en hoe je een activiteit kunt aanmelden. Ook vind je er een handige toolkit voor de communicatie en een activiteitenhandboek van VWS met tips, tricks en inspiratie. Houd met het plannen van activiteiten rekening met de begin- en einddatum in jouw regio:

  • Regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 31 januari t/m 4 februari
  • Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 7 t/m 11 februari
  • Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 14 t/m 18 februari
  • Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 21 t/m 25 februari 

De werkgroep van de KB heeft ter ondersteuning van bibliotheken en POI's die meedoen ook een eigen document met communicatietips opgesteld. Hierin staan suggesties voor hoe je lokale partners kunt informeren over jouw deelname. Ook geven we tips over hoe je aan kunt haken bij dit event op social media.  Door op verschillende niveaus hierover te communiceren draag je bij aan de profilering van de bibliotheek aan zorgpartners.

Vragen?

Heb je vragen of wil je even sparren over een (mogelijke) activiteit? Neem dan gerust contact op met de werkgroep: Stephanie Verhagen, Froukje Stuursma en Kim Keijsers.