Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot Bereik jongeren vanuit het IDO officieel van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 november 2021
Woensdag 4 november is de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO officieel gestart. De 5 deelnemende bibliotheken hebben kennisgemaakt en hun projectplannen aan elkaar gepresenteerd. Hieronder een korte beschrijving van de insteek van de pilots.
Inhoudsblokken

De komende maanden gaan deze bibliotheken onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid.

Wat is een effectieve aanpak om jongeren te bereiken en op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening voor jongeren? Welke kanalen werken het beste?

Elk van de 5 bibliotheken onderzoekt een andere aanpak.

Jonge man in de bibliotheek

De Nieuwe Bibliotheek zet in op peer-to-peer en gaat, samen met partners, jongeren in de schuldhulpverlening trainen om een speciaal IDO-spreekuur voor jongeren te verzorgen. De jongeren treden op als ervaringsdeskundigen. De pilot zet ook in op het vergroten van de woordenschat van jongeren op het gebied van de digitale overheid.

Biblioplus heeft in mei dit jaar een behoefteonderzoek laten uitvoeren onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De uitkomsten van dit onderzoek neemt de bibliotheek mee in de pilot. Denk aan pop-up Informatiepunten op scholen en jongerencentra, een uitnodiging voor een leuke en leerzame bijeenkomst in de bibliotheek (escaperoom 18+) voor alle leden die 18 worden, én doorontwikkeling van de IDO WhatsApp-service van de bibliotheek, specifiek gericht op jongeren.

Theek5 gaat, in nauwe samenwerking met Jongerenwerk, aan de slag om zoveel mogelijk input op te halen bij jongeren in hun werkgebied. Waar hebben zij behoefte aan? Hoe, maar zeker ook wáár kan de bibliotheek het beste in gesprek gaan met jongeren om hen te ondersteunen? De bibliotheek maakt het IDO zichtbaar tijdens spreekuren van jongerenwerk en in activiteitencentra, en zet Instagram-accounts van partners in voor een hoger bereik.

Bibliotheek Kerkrade werkt intensief samen met het onderwijs om vmbo-leerlingen te ondersteunen op basisvaardigheden. De bibliotheek benut deze pilot dan ook voor een integrale benadering van de jongeren. Zij slaat met diverse activiteiten een natuurlijke brug tussen nu lopende initiatieven en schoolprojecten enerzijds en het spreekuur en workshops in het IDO anderzijds. In de pilot ligt de nadruk met name op jongeren die buiten de boot vallen: zij die niet thuis of via school ondersteund worden.

Bibliotheek Eemland richt zich met MCBieb op de samenwerking tussen de bibliotheek en lokale McDonalds-vestigingen. Hoe kan de bibliotheek ondersteunen bij zaken waar veel jongere medewerkers van MCDonalds tegenaan lopen rond hun baan, zoals belastingteruggave, zorgverzekering, loonstrookjes lezen, enzovoort. Het gaat hierbij ook om bewustzijn creëren bij het McDonalds-management van wat de bibliotheek als partner kan betekenen. Parallel aan deze pilot loopt een soortgelijk traject bij Bibliotheek Utrecht.

De resultaten worden gedeeld om van elkaar te leren en diverse tactieken uit te proberen.