Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot Samen Digi-TAAL: taalrijke apps in 100 gezinnen

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 juli 2022
Onlangs sloot het netwerk van Overijsselse en Gelderse Bibliotheken de pilot Samen Digi-TAAL af. Ruim 100 gezinnen werkten thuis spelenderwijs met een iPad met taalrijke apps. Met de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten geeft het netwerk een vervolg aan het project.
Inhoudsblokken
Vrouw, meisje en jongetje kijken naar iPad

In het project Samen Digi-TAAL krijgen gezinnen gemiddeld 20 weken lang een iPad met taalrijke apps in bruikleen. Ouders gaan hiermee thuis spelender­wijs aan de slag met hun kinderen (2-6 jaar). 5 ouder­bijeen­komsten besteden aandacht aan het belang van lezen, voorlezen en het gebruik van de apps en iPad. Samen Digi-TAAL draagt bij aan de gezins­aanpak van geletterd­heid en vergroten van een taalrijke thuis­omgeving.

8 bibliotheken

De pilot startte in 2020 met 4 bibliotheken: Oldenzaal, Veluwezoom, Brummen-Voorst en Fundament Losser. In 2021 kwamen er 4 bibliotheken bij: Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden en West-Achterhoek. Zij werken nauw samen met lokale partners vanuit bestaande samenwerkingen met bijvoorbeeld de Bibliotheek op school of de VoorleesExpress. Denk aan de kinderopvang, het primair onderwijs (groep 1 en 2) en welzijnsorganisaties. Ook is in bepaalde regio’s de gemeente actief betrokken.

Ontdekken en ervaringen delen

Lokale en provinciale evaluaties toonden veel energie en enthousiasme voor het project. Ook de reacties van de bibliotheekspecialisten, partners en vooral de ouders zijn positief. De samenwerking met de partners onderling is daarnaast versterkt en werken met digitale middelen blijkt drempelverlagend voor aanmelden en deelname door ouders.

Alles bij elkaar viel er veel te leren en ontdekken in de pilot. Een mooie uitkomst is bijvoorbeeld dat ongeveer 10 ouders naar aanleiding van de ouderbijeenkomsten zijn gestart bij ander aanbod van de bibliotheek of het Taalnetwerk, gericht op de eigen basisvaardigheden.

Lees het volledige bericht op de website van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken.