Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Registratietool IDO-dienstverlening beschikbaar

Nieuwsbericht
23 juni 2021
De landelijke campagne rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is gestart en steeds meer bibliotheken openen een IDO. Het is nu des te belangrijker om de dienstverlening te registreren. Dat kan vanaf vandaag met de Outputregistratietool: een tool waarin bibliotheken bijhouden hoeveel en wat voor vragen bezoekers bij het IDO stellen.
Inhoudsblokken

Hoe werkt het?

Bibliotheken die al een IDO hebben, kunnen vanaf 24 juni inloggen in de Outputregistratietool via Bibliotheekonderzoek.nl. De inloggegevens voor deze portal zijn per mail verstuurd door DESAN, het onderzoeksbureau waarmee de KB ook samenwerkt voor de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor.

Man staat tussen kasten in bibliotheek

Als je bent ingelogd, biedt de Outputregistratietool 2 functionaliteiten: het registreren van output en het uitdraaien van rapportages.
De registratiefunctie vervangt het webformulier dat bibliotheken met een IDO de afgelopen maanden als tijdelijke oplossing hebben gebruikt om bezoekers te registreren.
De rapportagefunctie is nog in ontwikkeling. Momenteel kun je hiermee een Excel-overzicht uitdraaien van de registraties uit de tool. Deze zomer worden hieraan ook de registraties toegevoegd die bibliotheken met een IDO in het verleden in het Excel-registratieformulier hebben bijgehouden.
Daarnaast werken we de komende maanden toe naar een meer visuele rapportage van de registraties.

Wat het oplevert

Met de Outputregistratietool kun je de gegevens over het IDO en de bezoekers gemakkelijk, systematisch en uniform registreren. De tool biedt inzicht in de totale IDO-dienstverlening, zowel op lokaal niveau als van het bibliotheekstelsel als geheel. De landelijke resultaten worden gebruikt om het aanbod te verbeteren en te verantwoorden aan de Manifestgroep en het ministerie van BZK. Daarmee is de tool ook een belangrijk instrument voor de landelijke evaluatie, voortgang en structurele inbedding van het programma Digitale inclusie.

Toegang tot de tool

Elk kwartaal stelt de KB een bellijst samen met bibliotheeklocaties die binnenkort een IDO openen. DESAN verzamelt telefonisch alle achtergrond- en contactinformatie van deze locaties. Vervolgens ontvangen de contactpersonen van deze bibliotheken per e-mail hun inloggegevens en instructies voor het gebruik van de Outputregistratietool.
Heeft jouw bibliotheek al een IDO geopend, maar nog geen toegang tot de Outputregistratietool? Meld je dan aan via bibliotheekonderzoek@kb.nl en vermeld hierbij ook de bibliotheekvestiging en openingsdatum van het IDO. 

Werkwijze

We adviseren bibliotheken de Outputregistratietool te gebruiken tijdens de openingsuren van het IDO en bezoekers direct te registreren. Iedere bezoeker van het IDO telt als één registratie. Meldt zich een nieuwe bezoeker, begin dan met het registreren van de vraag en de manier waarop je de bezoeker hebt geholpen. Dit werkt het makkelijkst als de gegevens tegelijkertijd of direct na de hulp worden geregistreerd. Je rondt de registratie van een bezoeker bij voorkeur af voordat je een nieuwe bezoeker te woord staat. Het registreren kost je minder tijd als de vraag net afgehandeld is. Als het IDO sluit, sla je de laatste bezoekersregistratie op en kun je de tool afsluiten.

Meer weten

Ga je voor het eerst aan de slag met registreren of heb je nog vragen? Raadpleeg dan de Handleiding IDO Registratie of de Veelgestelde vragen. Heb je technische vragen over de Outputregistratietool? Neem dan contact op met de helpdesk via outputregistratie@bibliotheekonderzoek.nl. Voor alle andere vragen en om je aan te melden voor het gebruik van de tool kun je terecht bij bibliotheekonderzoek@kb.nl.
Alle vragen en opmerkingen van bibliotheken worden gebundeld en als input gebruikt voor de - tussentijdse - evaluatie van de tool.