Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Resultaten fieldlab Online leerplatform

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 april 2023
In januari 2023 zijn de eindresultaten opgeleverd van het fieldlab, onderdeel van het project Online leerplatform. Dit project behelst de ontwikkeling van één inlogportaal voor laaggeletterden en laag-digivaardigen, voor toegang tot online leermateriaal, zowel landelijk ingekocht als van lokale bibliotheken. Belangrijke bevinding: de doelgroepen lijken geen behoefte te hebben aan een dergelijk gezamenlijk toegangsplatform.
Inhoudsblokken
Vrouw met koptelefoon aan beeldscherm

Het fieldlab was een activiteit van de Netwerkagenda. Het is uitgevoerd door Rijnbrink, de KB, Koos Service Design, een aantal bibliotheken en content-aanbieders. 

Opdracht

De opdracht van het fieldlab was: 

  • Ontwerp een gebruikersvriendelijk prototype waarmee diverse doelgroepen (NT1, NT2, minder-digitaalvaardigen) drempelloos toegang krijgen tot lesstof van verschillende aanbieders.
  • Beschrijf de klantreis voor de diverse doelgroepen.

De aanname was dat met name de doelgroepen NT1, NT2 en niet/minder-digitaalvaardigen behoefte hebben aan één toegangsplatform om in te loggen op de online lesstof. 

In het fieldlab hebben we vanuit de aanname onderzocht hoe deze specifieke doelgroepen en hun begeleiders (Taalhuis-coaches, digivaardigheidsdocenten, et cetera) nu (het liefst) leren en welke behoefte zij hebben aan een dergelijke online-ondersteuning. 

Bevindingen

De hoofdbevindingen uit het fieldlab zijn:

  • Er lijkt geen behoefte te zijn bij de doelgroepen voor één gezamenlijk toegangsplatform via de sites van bibliotheken of leveranciers.
  • De resultaten geven geen directe aanleiding om het prototype verder uit te werken en een technische oplossing te bouwen.
  • De doelgroepen willen vooral leren via fysieke bijeenkomsten bij de bibliotheek. Ze zijn niet bezig om e-content zelfstandig te ontsluiten. Ook de begeleiders geven aan hier niet direct behoefte aan te hebben.
  • De aanpak om hoofdaannamen te onderbouwen of te ontkrachten met argumentatie van de ondervraagden, werkt heel goed en levert nieuwe inzichten op.

On hold

Op basis van de uitkomsten is het project Online leerplatform ‘on hold’ gezet. De KB beraadt zich over mogelijk vervolgonderzoek.

Downloads