Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking bibliotheken, ANBO en Belastingdienst

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 maart 2022
Begin februari riepen we bibliotheken op om met ANBO, belangenbehartiging van ouderen, de samenwerking te onderzoeken op het gebied van de Belastingdienst. Veel reacties volgden, van 14 bibliotheken uit 10 provincies. Een groep bibliotheken heeft onder leiding van KB en SPN met ANBO en de Belastingdienst een verkennend gesprek gehad. Lokaal richten we nu pilots in.
Inhoudsblokken
ANBO, logo

Alle partijen hebben snel geschakeld. Hierdoor kunnen we nog aan het begin van de aangifteperiode aanbod concreet invullen. Zo zijn in Hoogeveen al afspraken gemaakt over een informatiebijeenkomst met aansluitend een inloopspreekuur verzorgd door ANBO voor bibliotheekbezoekers. Verder bieden mbo-studenten Financiële dienstverlening en een medewerker van het loket Geldzaken hulp op 4 middagen.

Het verkennende gesprek tussen de bibliotheken, ANBO en de Belastingdienst, maakte duidelijk dat de ambities van ANBO en de bibliotheken overeenkomen: meer ouderen bereiken om hulp te bieden bij hun belastingaangifte.

Aandachtspunt is dat ANBO een vereniging is met leden én voornamelijk ‘aan huis’ dienstverlening biedt. Dit hebben we besproken. Verder werd aangegeven dat  de onafhankelijke en neutrale positie van de bibliotheken belangrijk is, net als de relatie met andere samenwerkingspartners.

Lokale en landelijke samenwerking

In de pilots werken de partijen nu uit hoe zij de samenwerking kunnen inrichten, en hierbij recht te doen aan de belangen van beide partijen.

Parallel hieraan zijn ANBO en KB op bestuursniveau in gesprek over landelijke samenwerking. Hierbij kijken we ook naar samenwerkingen breder dan hulp bieden bij belastingaangifte.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang van de pilots en de landelijke gesprekken.