Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidie Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

17 december 2020
Van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021 kun je een subsidie 'Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders' aanvragen. Hiermee kan jouw bibliotheek de activiteiten rond de gezinsaanpak met een focus op laagtaalvaardige ouders, versterken en borgen. Je kunt je laten inspireren door 8 succesvolle en kansrijke aanpakken van bibliotheken, met voorbeelden uit de praktijk en stappenplannen.
Inhoudsblokken

Er is voor elke bibliotheekorganisatie 4.200 euro beschikbaar. Dit bedrag kun je vooral gebruiken voor bestaande projecten en activiteiten die een extra impuls kunnen gebruiken. Het gaat om aanbod dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Aanvraag

Het aanvragen zelf is laagdrempelig: je hoeft alleen kort te omschrijven wat het huidige aanbod is en aan te vinken aan de hand van welke aanpak je dit aanbod wilt opschalen. Zie de voorbeeld-aanpakken hieronder.

Afbeelding
Moeder en dochtertje bekijken beeldscherm
Body

Downloads subsidieregeling

De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2021 zijn ontvangen bij het Subsidieloket van de KB.

Toekenning

De subsidie is voor elke bibliotheekorganisatie beschikbaar. De toekenning vindt gefaseerd plaats. Telkens honoreren we de bibliotheken die in de voorgaande weken hun aanvraag hebben ingediend en die aan de voorwaarden voldoen. Dus: snel aanvragen betekent dat je snel aan de slag kunt.
Vanaf medio januari volgen de eerste gunningen.

Voorbeeld-aanpakken

De 8 beschreven aanpakken zijn elk voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een concreet stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Kortom, veel informatie die jou op ideeën kan brengen en bij de aanvraag kan ondersteunen.

Deze aanpakken vormen een leidraad ter versterking van bestaande dienstverlening. Vertaal de werkwijze naar jouw lokale situatie. Het subsidiebedrag zal niet altijd toereikend zijn om de aanpak uit te voeren. Dit is afhankelijk van bestaande samenwerkingen, beschikbare formatie en materialen. De subsidie is altijd minimaal een impuls om een aanpak in gang te zetten of verder te brengen. In alle gevallen is het goed om de financiële borging alvast mee te nemen in de plannen.

Downloads aanpakken

Achtergrond gezinsaanpak   

Definitie - "De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich daarom primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheids­ontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf."

Ouders die moeite hebben met lezen en schrijven, zullen minder snel een rijke taalomgeving bieden aan hun kinderen. Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving kunnen een taalachterstand ontwikkelen. Zo worden taalproblemen aan de volgende generatie doorgegeven en kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan. Om die cyclus te doorbreken, is het belangrijk om ouders binnen taalarme gezinnen ondersteunen.

Om dit te bereiken, hebben bibliotheken de laatste jaren stevig ingezet op de gezinsaanpak. Zij hebben een visie ontwikkeld en beleid geschreven, de interne samenwerking verstevigd en verdere samenwerking gezocht met lokale partners. Zo lukt het steeds beter om taalarme gezinnen te bereiken en te ondersteunen met passend aanbod. Ook zijn er nieuwe activiteiten opgezet en verbindingen gemaakt tussen leesbevorderingsprogramma’s zoals BoekStart en de Bibliotheek op school, en taalhuisactiviteiten en programma’s basisvaardigheden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpakken of kennis en ervaring uitwisselen? Word dan lid van de Biebtobieb-groep Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders. In deze groep vind je tijdens het project voorbeelden, tips en discussie.