Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Nieuwsbericht
9 december 2020
Op 18 december start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders. Met een aanvraag kunnen bibliotheken hun aanbod voor deze doelgroep verstevigen en opschalen. Bij het aanvraagformulier publiceren we 8 aansprekende voorbeelden met uitgewerkte stappenplannen. Indienen kan van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021.
Inhoudsblokken

Lees het nieuwsbericht van 17 december!

De subsidieregeling is voor bibliotheken gepubliceerd in de Staatscourant. Voor elke bibliotheekorganisatie is 4.200 euro beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders in het kader van gezinsaanpak. Denk vooral aan bestaande projecten en activiteiten die een extra impuls kunnen gebruiken. Het gaat om aanbod dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Moeder en dochtertje bekijken beeldscherm

Aanvragen

Vanaf vrijdag 18 december vind je op deze website het aanvraagformulier met 8 aansprekende voorbeelden van activiteiten in bibliotheken. Elk van de activiteiten is voorzien van een korte omschrijving met minimale voorwaarden voor succes, een stappenplan en informatie over hoe het werkt in de praktijk. Kortom, veel informatie die jou op ideeën kan brengen en bij de aanvraag kan ondersteunen.

Het aanvragen zelf is laagdrempelig: je hoeft enkel kort te omschrijven wat je huidige aanbod is en aan te vinken aan de hand van welke aanpak je dit aanbod wilt opschalen.

De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2021 zijn ontvangen bij het Subsidieloket van de KB.

Toekenning

Omdat de subsidie voor elke bibliotheekorganisatie beschikbaar is, vindt de toekenning gefaseerd plaats. Telkens honoreren we de bibliotheken die in de voorgaande weken hun aanvraag hebben ingediend en die aan de voorwaarden voldoen. Dat betekent dat als je snel aanvraagt, je dus ook snel een beschikking tegemoet kunt zien en aan de slag kunt.

Vanaf medio januari volgen de eerste gunningen.