Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Uitstel belastingaangifte

Nieuwsbericht
9 september 2020
Vanwege de coronamaatregelen konden mensen uitstel aanvragen voor belastingaangifte. Voor mensen die hier hulp bij nodig hebben, is uitstel tot 1 september wellicht nog steeds niet genoeg. Daarom verlengt de Belastingdienst de aangifteperiode voor hen tot 1 januari 2021.
Inhoudsblokken

Ook dit jaar zochten burgers hulp bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Hierbij zijn misschien ook mensen die jouw bibliotheek helpt. Door de coronamaatregelen is het voor een aantal burgers niet mogelijk geweest deze hulp op tijd te krijgen. Zij kunnen wellicht niet voor 1 september hun aangifte regelen.

Bibliotheekmedewerker helpt jonge man

Verlengen van de aangiftetermijn

Een aantal mensen heeft begin dit jaar een machtigingscode-brief ontvangen. Deze machtigingscode kunnen zij gebruiken om de aangifte door een ander te laten verzorgen. Voor de groep die deze code heeft ontvangen, verlengt de Belastingdienst de aangiftetermijn tot 1 januari 2021. Met deze verlenging geeft de dienst maatschappelijk dienstverleners meer tijd om de aangiften te verzorgen.
De betrokken burgers hebben hierover een brief van de Belastingdienst ontvangen.

Inleverdatum aanvraag toeslagen 2019

Hebben mensen over 2019 recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget? En is dit nog niet aangevraagd omdat de dienstverlener wilde wachten tot zijn cliënt geholpen was met de belastingaangifte? Dan geldt ook hiervoor dat de periode is verlengd van 1 september tot 1 januari 2021.
Let op: ook deze verlenging is alleen van toepassing op burgers die eerder dit jaar een machtigingscode-brief hebben ontvangen.