Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 april 2022
De ontwikkelfase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid is in het eerste kwartaal 2022 afgesloten met een sessie voor de 5 deelnemende gemeenten. Hierin werd de eerste versie gepresenteerd van het stappenplan voor een gemeentelijke gezinsaanpak. In mei start de pilotfase met 5 nieuwe gemeenten om het plan verder uit te werken.
Inhoudsblokken
Moeder met 2 kinderen op de bank met tablet

De deelnemende gemeenten in de ontwikkelfase waren: Arnhem, Haarlem, Harderwijk, Schiedam en Venlo. In de pilotfase wordt het stokje overgenomen door 5 nieuwe gemeenten. In februari werden gemeenten opgeroepen om zich aan te melden voor deze fase. Hierbij staat het testen, toetsen en aanscherpen van de conceptversie van dit plan centraal. Dit doen de gemeenten samen met hun bibliotheken en andere lokale partners.

De volgende 5 gemeenten gaan in de pilotfase aan de slag met de gezinsaanpak:

  • Bergen (L)
  • Beuningen
  • Eemsdelta
  • Haarlemmermeer
  • Zutphen

Hun ervaringen worden meegenomen in de volgende versie van het project. In 2023 wordt de gezinsaanpak over nog eens 25 gemeenten uitgerold.

Regierol voor gemeenten

Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten de regierol vervullen in de gezinsaanpak laaggeletterdheid. Doel is te voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Hiervoor is het belangrijk dat gemeenten het belang van een duurzame gezinsaanpak zien en hierop inzetten met maatschappelijke organisaties. Om gemeenten voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld.

Lees meer op de themapagina Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid.