Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Verdiepingstrajecten Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 oktober 2021
Met het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders kunnen bibliotheken hun activiteiten rond de gezinsaanpak versterken en borgen, met een focus op de ouders. In november start een verdieping om de opbrengst van de kwaliteitsimpuls vast te houden. Er komen 2 verdiepende trainingen rond specifieke voorbeeldaanpakken, en 1 tactisch werktraject om de gezinsaanpak duurzaam te borgen in de organisatie. Vanuit de subsidieregeling voor de kwaliteitsimpuls kan elke bibliotheek kosteloos aan één van de verdiepingstrajecten meedoen.
Inhoudsblokken

De inspiratie komt van 8 succesvolle voorbeeldaanpakken van bibliotheken.

Aan het project nemen 110 bibliotheken deel. Zo maken we ons samen sterk voor een gezinsaanpak om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.

Moeder en dochtertje bekijken beeldscherm

1  Training Taalhuis op School

Voorbeeldaanpak: Ouderbijeenkomsten op school

Je leert alle ins en outs rond bijeenkomsten starten op scholen, waarbij ouders taalondersteuning krijgen. De training is gebaseerd op het concept Taalhuis op School, dat Danny Pennings heeft ontwikkeld voor Bibliotheek Nijkerk. De training bestaat uit 2 workshops van een dagdeel. Hierin komt onder andere aan bod:

 • uitleg van het concept Taalhuis op School, plan van aanpak en de randvoorwaarden;
 • verbinding van Taalhuis op School met andere projecten en activiteiten rond gezinsaanpak
 • vrijwilligersmanagement
 • financiering, beleid en borging
 • bespreken van thema laaggeletterdheid met partners en collega’s
 • integrale werkwijze educatie en basisvaardigheden/Taalhuis
 • praktische uitvoering en bruikbare materialen

Voor wie

 • Bibliotheken die ouderbijeenkomsten op scholen willen organiseren.
 • Advies: neem als duo deel: 1 collega Educatie en 1 collega Basisvaardigheden of Taalhuis.

Planning en tijdsinvestering

Eerste ronde:  30 november 2021 en 8 februari 2022 in Utrecht - deadline voor aanmelding: 15 november 2021.
Tweede ronde: 27 januari en 24 maart 2022.
Tijd: van 10.00 tot 14.30 uur inclusief lunch; inloop vanaf 9.30 uur.

De training bestaat uit 2 dagdelen in Utrecht. Reken daarnaast op 1 à 2 uur aan huiswerk.
 

2  Training Bereik en ondersteunen van gezinnen met digitale hulpmiddelen

Voorbeeldaanpak: Bereik en ondersteunen van gezinnen met behulp van digitale hulpmiddelen

Je leert hoe jouw bibliotheek - met partner(s) - laagtaalvaardige ouders en jonge kinderen van 2 tot 6 jaar kan helpen om samen hun taal- en digitale vaardigheden te verbeteren. Ouders en kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met educatieve (taal)apps en materialen op tablets. Zo help je gezinnen om een taalrijke thuisomgeving te scheppen. Hierdoor groeit de betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind. Bovendien vergroten ouders ook hun eigen (digi)taalvaardigheid.

De aanpak van Bibliotheek Lek & IJssel met Taal & Tablets en de aanpak van de Gelderse en Overijsselse bibliotheken met Samen Digi-TAAL zijn hierin meegenomen als voorbeeld. 

Per training worden 2 online workshops georganiseerd om de kennis en ervaring van deze voorbeelden te delen en hiervan te leren.
Workshop 1 gaat in op planvorming en werken met tablets & educatieve (taal)apps.
Workshop 2 gaat over het begeleiden van gezinnen & ouderbijeenkomsten en doorverwijzing.
De workshops behandelen theorie, de belangrijkste inzichten en suggesties van bibliotheken, en interactieve werkvormen voor je eigen lokale aanpak.

Voor wie

 • Bibliotheken die digitale hulpmiddelen gebruiken of dit willen gaan doen.
 • Advies: overweeg om als duo deel te nemen: 1 collega Educatie en 1 collega Basisvaardigheden of Taalhuis.

Planning en tijdsinvestering

Eerste ronde: 29 november en 21 december 2021 - deadline voor aanmelding: 17 november 2021.
Tweede ronde: 9 en 29 maart 2022.
Derde ronde: 16 maart en 4 april 2022.

Deelname vraagt ongeveer 12 uur per deelnemer.
Voorafgaand wordt elke bibliotheek gevraagd een intakeformulier in te vullen.
 

3  Werktraject – verdieping en borging van de gezinsaanpak

Zet jouw bibliotheekorganisatie in op de gezinsaanpak en zoek je inhoudelijke verdieping en borging van jullie aanpak? Leer met een collega én van andere deelnemende bibliotheken.

Gezamenlijk werken we aan een hoger bereik van laagtaalvaardige gezinnen en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. We starten met een online voorgesprek per bibliotheek waarin we inzoomen op de lokale praktijk en doelstelling. Vervolgens werken we als groep en in subgroepen in 3 werksessies met thema’s die bijdragen aan een succesvolle gezinsaanpak:

 • Intern - hoe werken we samen aan deze integrale aanpak?
 • Extern - wie zijn belangrijk, met wie werken we samen en hoe?
 • Doelgroep gericht werken - past wat we doen bij wie we willen bereiken?

Deze thema’s diepen we uit en vertalen we met onder meer werkvormen naar de lokale bibliotheeksituatie.

Per bibliotheekorganisatie nemen 2 medewerkers deel: 1 collega Jeugd & Educatie en 1 collega Basisvaardigheden of Taalhuis. Zo verbinden we preventie en curatie. Elk duo bundelt de expertise en ervaring om het hele gezin als doelgroep te zien. Jullie zijn samen bij de intake en de werksessies, die afwisselend online en offline plaatsvinden. Ook voeren jullie intern tussentijdse opdrachten uit.

Tijdens het traject gebruiken we informatie uit onderzoeken, tools van Kunst van Lezen, zoals het Strategisch stappenplan gezinsaanpak, de checklist Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak, en praktijkvoorbeelden van andere bibliotheken.

Quote deelnemer werktraject gezinsaanpak Overijssel 2020-2021 (Bibliotheek Hardenberg):

'Door in stappen en vanuit verschillende invalshoeken projectmatig te werken, hebben we concreet een actieplan voor de korte en middellange termijn. Daarnaast hebben we de focus hierop bij het totaal van producten en diensten die we in ons werkveld aanbieden. In het werktraject kun je ervaringen delen en ontvangen van andere bibliotheken. Dit kan jouw organisatie verder helpen op verschillende gebieden; visie, plan van aanpak, maar ook met concrete acties/activiteiten.'

Voor wie

Bibliotheken die inzetten op de gezinsaanpak en zoeken naar inhoudelijke verdieping en borging van hun aanpak. Je hebt een plan hiervoor ingediend voor de Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders.
Dit werktraject kan bijdragen aan een procesmatige uitvoering hiervan en een integrale aanpak samen met je collega's.

Planning en tijdsinvestering

 • Intakegesprek in overleg (online via Teams - medio november 2021 tot medio januari 2022)
 • Maandag 31 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur (op locatie – nader te bepalen)
 • Dinsdag 15 maart 2022 van 9.30 tot 12.30 uur (online via Teams)
 • Dinsdag 10 mei 2022 van 13.00 tot 16.00 uur (op locatie – nader te bepalen)

Deadline voor aanmelding: 30 november 2021.

Deelname vraagt ongeveer 24 uur per deelnemer.
 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor een training of het werktraject? Stuur dan een mail naar Seher Hazinedar.
Heb je inhoudelijke vragen over dit traject? Dan kun je mailen naar Tirza de Fockert.