Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vernieuwing G!DS-applicatie

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 maart 2022
De Netwerkagenda vermeldt onder de maatschappelijke opgaven de thema's leven lang ontwikkelen en participatie in de informatiesamenleving. Om deze opgaven goed te kunnen vervullen, is overzicht nodig van alles wat bibliotheken en hun partners bieden. Denk bijvoorbeeld aan de sociaal-educatieve kaart en het Informatiepunt Digitale Overheid. Hiervoor gebruiken we G!DS: een belangrijk hulpmiddel waarin adresgegevens, producten en diensten worden bijgehouden en ontsloten op websites zoals het Informatiepunt. Na ruim 10 jaar is G!DS echter niet meer toereikend om alle eisen vanuit de ambitie van de Netwerkagenda te kunnen vervullen. Een goed moment dus om ons te bezinnen op het juiste gereedschap voor de toekomst.
Inhoudsblokken
G!DS,  logo

Door de flexibele opzet van G!DS was het mogelijk om allerlei datavelden voor diverse toepassingen toe te voegen. Wel maakt dat het beheer van de applicatie complex. Voor medewerkers die maar af en toe gegevens beheren, is daardoor de gebruikersvriendelijkheid slecht. Bovendien is een deel van de toepassingen niet meer relevant of kan beter elders worden ondergebracht.
Hiermee kan de nieuwe applicatie weer schoon starten, met als doel om vooral de maatschappelijke opgaven te ondersteunen zoals die in de Netwerkagenda zijn vastgelegd.

Wat betekent dat concreet?

In de nieuwe applicatie willen we in ieder geval de huidige databank met adresgegevens van zowel bibliotheken als van samenwerkende organisaties onderbrengen. Ook de informatie over activiteiten, producten en diensten van deze organisaties zal weer een plek krijgen.

Ook het “basisbestand bibliotheken” wordt onderdeel van de nieuwe applicatie. Hieronder vallen de meer uitgebreide gegevens van basisbibliotheken en vestigingen, zoals die nu gebruikt worden op de WaaS-websites en voor de Wsob-gegevenslevering. ISIL-codes maken hier ook onderdeel van uit, omdat die breed worden gebruikt om bibliotheken te kunnen identificeren.

De huidige parameters die alleen nuttig zijn voor de werking van de landelijke infrastructuur, worden zoveel mogelijk bij de bron opgehaald. Deze hoeven dus niet in de nieuwe applicatie te worden bijgehouden. De gegevens waarvoor geen eenduidige bron is aan te wijzen, zal de KB beheren. Voor de wijzigingen wordt een nieuw proces ingericht.

Van een aantal gegevens is nog niet duidelijk wat ermee gaat gebeuren. We onderzoeken eerst of ze nog een functie hebben. Als dat het geval is, bekijken we of de nieuwe applicatie de aangewezen plek is om deze gegevens te beheren. Dit gaat onder andere om de InternetG!DS en Innovatiebieb.

Hoe nu verder?

De komende weken inventariseren we de wensen en behoeften van zowel de huidige als mogelijk toekomstige gebruikers. Is dat plaatje compleet, dan vormen we een definitief beeld van wat de nieuwe oplossing moet kunnen. Dit vormt de basis voor een Europese aanbesteding. Werk je met G!DS en wil je jouw wensen en opmerkingen meegeven?
Vul dan uiterlijk 20 april de vragenlijst Vervanging G!DS in.

Op basis van het complete plaatje kunnen we ook bepalen voor welke toepassingen we een andere oplossing moeten vinden. Wij overleggen hierover met betrokken bibliotheken of andere partners.