Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vragen over subsidieaanvraag belasting- en toeslagenhulp 2024-2027

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 maart 2024
Er leven vragen over de subsidieregeling Belastingdienst en dienst Toeslagen 2024-2027. In dit bericht beantwoorden we die graag. Ook informeren we je over ondersteuning die de Belastingdienst biedt. Heb je (meer) vragen? Kijk het online vragenuurtje terug van woensdag 20 maart. Subsidie aanvragen kan nog tot 31 maart. Maak er gebruik van!
Inhoudsblokken
Medewerker helpt man met belastingaangifte

Hulp door Belastingdienst en dienst Toeslagen

Bussen

  • De dienstverleningsbus verzorgt hulp op afspraak en werd 7 maart geopend in Oldambt
  • De promotiebus verwijst mensen naar plekken waar men hulp kan krijgen. Aan relatiebeheerders van de Belastingdienst is gevraagd om de bibliotheken in gemeenten waar de bus komt, te informeren. 

Aangiftedag

Op 9 maart was een landelijke aangiftedag, georganiseerd door de belastingwinkels. Op een aantal plaatsen was dat in een bibliotheek: in Maastricht, Elst, Veldhoven, Valkenswaard, Middelburg en Vlissingen. De Belastingdienst was die dag op bijna alle kantoren geopend voor aangiftehulp. Ook maatschappelijke organisaties boden invulhulp.

Werkbezoek

Op 26 maart bezoekt Mieke Kars, directeur Particulieren bij de Belastingdienst een belastingklas in de Bibliotheek in Purmerend. Zij gaat in gesprek met medewerkers en vrijwilligers die de klas begeleiden. Ook VOB en KB zijn hierbij aanwezig. 

Subsidieregeling voor bibliotheken en POI's

Gelijksoortige of verschillende activiteiten

De subsidieregeling Belastingdienst en dienst Toeslagen 2024-2027 vermeldt dat een deelnemende bibliotheek rond deze hulp minimaal 4 activiteiten per jaar moet organiseren. 

  • Het gaat om 4 activiteiten per deelnemende vestiging. 
  • Dat mag 4 keer eenzelfde activiteit zijn, maar ook een mix van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een aangiftedag plus 3 maal een spreekuur. 
  • Op het aanvraagformulier vind je activiteiten ter inspiratie. Je hoeft ze dus niet letterlijk te volgen. Het gaat om wat passend is in jullie lokale situatie, in lijn met wat eerder is opgebouwd.

Aantal vestigingen per jaar

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal deelnemende vestigingen per bibliotheekorganisatie. Bij je subsidieaanvraag vermeld je hoeveel vestigingen dit jaar meedoen. Eind van elk jaar kun je een herziene aanvraag doen als het aantal deelnemende vestigingen verandert. Je hoeft dus niet nu al aan te geven hoeveel vestigingen de komende 4 jaren (gaan) deelnemen. Dit eerste jaar starten met bijvoorbeeld alleen de hoofdvestiging is ook mogelijk. 

Apart of als onderdeel

De hulp bij aangifte en toeslagen hoeft niet een apart benoemde dienstverlening te zijn. Dit mag ook onderdeel zijn van een bredere dienstverlening van de bibliotheek. 

Activiteiten invoeren in G!DS

In alle gevallen is het belangrijk om de activiteiten die je organiseert in te voeren en bij te houden in G!DS. Alleen dan kunnen de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen mensen goed doorverwijzen naar hulp in de bibliotheek. Deze invoer is een voorwaarde van de subsidieregeling. 

Subsidiebedragen

  • De subsidie bedraagt per jaar € 1.600 per basisbibliotheek en maximaal € 880 per extra deelnemende vestiging. 
    Let op: vraag je voor 1 locatie aan, dan geldt alleen het basisbedrag van € 1.600. Bij 2 locaties: € 1.600 voor de eerste locatie plus € 880 voor de tweede locatie. 
  • Voor POI’s bedraagt de subsidie € 1.152 per provincie en € 360 per deelnemende bibliotheek in haar werkgebied. 

Verantwoording

De bibliotheek legt na afloop verantwoording af over de subsidie in een vragenlijst via de Bibliotheekmonitor. Ook kan zij (steekproefsgewijs) gevraagd worden deel te nemen aan Impactmonitoring. In Q1 van 2024 volgt hierover meer informatie. 

De POI dient na afloop een kort verslag aan te leveren.  

Aanvragen tot 31 maart 2024 

Bibliotheken en POI's dienen hun aanvraag in via afzonderlijke aanvraagformulieren. 

Stuur het aanvraagformulier naar het KB Subsidieloket, e-mail subsidieloket@kb.nl
Let op: de aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2024 ontvangen zijn. 

Download

Meer informatie