Digitaal burgerschap

Digitaal moreel kompas en bewustwording

Digitalisering biedt ons veel voordelen, maar maakt ons ook kwetsbaar en vraagt een grote mate van zelfstandigheid. Hoe weet je in dit steeds veranderende speelveld de juiste afwegingen te maken – en dan niet alleen voor jezelf, maar ook in relatie tot de mensen om je heen? Vaak zien we niet wat de impact is van ons digitaal handelen op onszelf, op het leven van anderen en op het klimaat. We lijken steeds afstandelijker te worden en lijken online andere regels te volgen.
Inhoudsblok

Toch is vrijwel iedereen van mening dat digitalisering ons ook veel brengt en we hier optimaal gebruik van moeten maken. Steeds vaker is er ook geen keuze, bijvoorbeeld bij het communiceren met de overheid, dat tegenwoordig vooral digitaal vorm krijgt. Daarom is het belangrijk om bewustwording rondom de positieve en negatieve aspecten van digitalisering te kweken. Het doel is uiteindelijk dat iedere burger zoveel mogelijk in staat is om kritisch en goed geïnformeerd te zijn en zich gemakkelijk beweegt in de digitaliserende samenleving: veilig en met aandacht voor de privacy van zichzelf en de ander. Hoe verhoud je je tot en hoe ga je om met je online identiteit? Dit thema gaat over databewustzijn. Cyberweerbaarheid speelt ook een belangrijke rol.

Het is mede aan bibliotheken om de dialoog rondom deze en andere digitaliseringsvraagstukken te faciliteren, maar hoe doe je dat? En welke programma’s zijn er die daaraan bijdragen en/of ook een impuls geven aan het toenemen van de digitale weerbaarheid? Op deze pagina vind je hiervoor een selectie.  

Producten en projecten