Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update november

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 november 2022
In dit bericht: nieuws over de financiering na 2022, terugblik van de presentatie & handreiking op 3 november over Jongeren bereiken via het IDO, documenten voor IDO-medewerkers, informatie en webinar voor gemeenten, 3 folderpakketjes voor bibliotheken, en stem op het programma Digitale inclusie voor de Good Practice Award 2022.
Inhoudsblokken
Man bij IDO in de bibliotheek

Financiering IDO’s in komende jaren

Gezamenlijke communicatie vanuit de netwerkpartners VOB, SPN en KB is in voorbereiding en volgt binnenkort.

Inmiddels is bekend dat er naast de specifieke uitkering (SPUK) voor de IDO’s, aanvullend ook financiële ondersteuning komt voor de overbruggingsfase. Dus voor de overgangsperiode van de ene naar de andere wijze van financiering.

De officiële publicatie van de SPUK-regeling wordt begin december verwacht. Eerder gaven we al aan dat VNG de gemeenten voorbereidt op hun nieuwe rol vanuit het project Lokale regie op Informatiepunten Digitale Overheid. Op 9 december informeert VNG de gemeenten over de SPUK-regeling.

Heb je in afwachting van de nadere communicatie op korte termijn advies nodig, neem dan contact op met de KB (Stephanie Kuijper, 06 33891863, stephanie.kuijper@kb.nl) of VOB (Klaas Gommers, 06 46485913, gommers@debibliotheken.nl).

Terugblik Presentatie IDO en jongeren & handreiking

Op 3 november presenteerden 5 bibliotheken hun aanpak en belangrijkste inzichten hoe jongeren via het IDO te bereiken en ondersteunen rond de digitale overheid. Ook presenteerden we de handreiking waarmee jouw bibliotheek aan de slag kan. In een drukbezochte sessie kwam veel praktijkervaring aan bod!

Lees het volledige bericht over terugblik en handreiking IDO en jongeren.

Folder internetveiligheid bestellen voor IDO

De IDO’s staan volop in de belangstelling. Hierdoor groeit de vraag van (overheids)partners om informatie via het IDO te verspreiden. Zo kun je tot 25 november via BiblioMedia intekenen op de folder 'Hoe veilig bent u op internet' voor jouw IDO.

De folder besteedt ook aandacht aan de app en het lesaanbod van DigiHandig die 30 november wordt gelanceerd. Je leest hier al over via de link hieronder.

Lees het volledige bericht over folder internetveiligheid.

Documenten voor IDO-medewerkers

Bibliotheek Oostland ontwikkelde met het hele team Frontoffice een handige IDO-informatiewaaier waarin IDO-medewerkers informatie kunnen opzoeken. Iris Coster en Josja Pieterse van Probiblio spraken erover met initiatiefnemers Aleksandra Pavlović en Neeske Fase van Bibliotheek Oostland.
En had je de nieuwe versie al gezien van de handreiking Hulp bieden in het Informatiepunt Digitale Overheid? Handig!

Stem het programma Digitale inclusie naar de Good Practice Award 2022!

Het programma Digitale inclusie dingt mee naar de NPD Good Practice Award 2022 en zit in de finale! De Award bekroont de beste van de 3 finalisten, afkomstig uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). Goed nieuws: ook van buiten het Netwerk kun je tot 14 november meestemmen op de finalisten. Attendeer ook je collega’s en bezoekers van het IDO!