Impact

Met het programma Impact wil de KB een bijdrage leveren aan het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten van bibliotheekdiensten. We doen dit door nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen, de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over effectmeting te verhogen en bibliotheken te ondersteunen en trainen in impactgericht werken. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het openbarebibliotheekveld.