Basisvaardigheden volwassenen
Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is lokale promotie essentieel. Voor de inrichting en lokale marketing zijn materialen ontwikkeld voor een uniforme uitstraling.
Inhoudsblok

Landelijke campagne 2021

Op 9 juni is de landelijke IDO-campagne gestart. Zie het tijdschema op pagina 4 van de Handreiking Lokale mediastrategie en campagne IDO. Er zijn spotjes op de landelijke tv, specifiek gericht op ouderen, laag­geletterden en hun sociale omgeving. Ook is er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders. De tv-commercial, social en online campagne verwijzen naar de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. Hier kan men een IDO in de buurt zoeken.
Zie het actuele tv-uitzendschema.
Deze pagina verwijst vervolgens naar www.hetinformatiepunt.nl. Naast de dienstverlening van het IDO vinden mensen hier het brede aanbod rond basisvaardigheden voor volwassenen. Zo vinden zij spreekuren, trainingen, workshops enzovoort op alle participatiethema’s, mits goed ingevoerd.

Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO, omslagafbeelding met foto man in bibliotheek

Daarnaast is er 2021 een search­-campagne: wanneer iemand via Google zoekt op bepaalde zoekwoorden, verschijnt de website van IDO bovenaan.

Aanhaken op landelijke campagne

Gebruik de Handreiking Lokale mediastragegie en IDO-campagne om jullie eigen aanbod (en eventueel dat van partners) nog beter zichtbaar te maken. De handreiking geeft informatie over de campagne, do’s en don’ts, inspiratie en voorbeeldteksten voor social en huis-aan-huisbladen.
Ook groeit zo de kans dat meer organisaties willen deelnemen en hun aanbod tonen. Heb je  vragen? Mail ze naar contact@hetinformatiepunt.nl.

Marketingtoolkit

In de marketingtoolkit IDO vind je kant-en-klare en aanpasbare materialen, tv-spotjes, losse beelden, partnermaterialen en nog veel meer voor je lokale marketing. De video’s en foto’s zijn rechtenvrij tot 5 november 2022. Je mag ze alleen gebruiken voor de lokale promotie van het IDO. Bekijk ook de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB.

Belangrijk om te weten:

  • Iedere bibliotheekorganisatie mag naar eigen inzicht voor € 750 inclusief btw promotie­materiaal bestellen op kosten van de KB, boven op de toegekende subsidie (voor subsidie, zie tab Management). Je kunt dit materiaal bestellen in de marketingtoolkit IDO; voor alles boven € 750 ontvang je een factuur.
  • De materialen zijn ook geschikt voor bibliotheken die niet de landelijke huisstijl voeren.

Terugblik webinar Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht

Op 29 september 2020 verzorgde Probiblio de bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht' voor kartrekkers en marketeers. Bekijk de bijeenkomst en de samenvatting.