Basisvaardigheden volwassenen
Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is lokale promotie essentieel. Voor de inrichting en lokale marketing zijn materialen ontwikkeld voor een uniforme uitstraling.
Inhoudsblok

Landelijke campagne 2021

Op 15 februari 2021 start een landelijke campagne. Er komen spotjes op de landelijke tv, specifiek gericht op ouderen, laag­geletterden en hun sociale omgeving. Ook komt er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders.
Daarnaast is er heel 2021 een search­campagne: wanneer iemand zoekt via Google op bepaalde zoekwoorden, komt de website van IDO bovenaan te staan.
De campagne duurt een jaar. Bekijk het schema in de handreiking Lokale mediastrategie en campagne. Deze geeft tools om in te haken op de landelijke campagne in februari. Je kunt met de tips al eerder aan de slag. In de handreiking onder meer: informatie over de campagne, do’s en don’ts, inspiratie en voorbeeldteksten voor social en huis-aan-huisbladen. De handreiking is ook te vinden in de marketingtoolkit.

Afbeelding
Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO, omslagafbeelding met foto man in bibliotheek

Toolkit

Body

In de marketingtoolkit IDO vind je het huisstijlhandboek en de marketing- en communicatie­materialen voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Je kunt hier aanpassingen doen (bijvoorbeeld partnerlogo's toevoegen), downloaden en bestellen. De toolkit bevat materiaal waarmee je het IDO kunt inrichten en lokaal kunt promoten. Ook is er materiaal voor (potentiële) partners.
Je vindt in de toolkit verder de spotjes en losse beelden voor de campagne 2021. Je kunt dit materiaal nu al gebruiken voor lokale marketing. De video’s en foto’s zijn rechtenvrij tot 5 november 2022. Je mag ze alleen gebruiken voor de lokale promotie van het IDO.

Bekijk ook de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB.

Belangrijk om te weten:

  • Iedere bibliotheekorganisatie mag naar eigen inzicht voor € 750 inclusief btw promotie­materiaal bestellen op kosten van de KB, boven op de toegekende subsidie (voor subsidie, zie tab Management). Je kunt dit materiaal bestellen in de tookit IDO; voor alles boven € 750 ontvang je een factuur.
  • De materialen zijn ook geschikt voor bibliotheken die niet de landelijke huisstijl voeren.

Terugblik webinar Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht

Body

Op 29 september verzorgde Probiblio de bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht' voor kartrekkers en marketeers. Bekijk de bijeenkomst en de samenvatting.