Basisvaardigheden volwassenen
In de bibliotheek vinden nieuwkomers toegang tot informatie en ondersteuning om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Er zijn legio mogelijkheden om hen te ondersteunen met activiteiten, programma's en persoonlijke hulp.
Inhoudsblok

Pilot

De KB ontwikkelde op basis van het onderzoek Basisvaardigheden voor anderstaligen een pilot voor bibliotheken. Doel is om een integrale aanpak basisvaardigheden voor anderstaligen te ontwikkelen. Daarnaast willen we bibliotheken helpen bij de mogelijkheden rond de nieuwe wet.

Meer informatie kun je vragen aan Tirza de Fockert.  

Praktische instrumenten

Het ITTA heeft praktische instrumenten ontwikkeld om bibliotheken en taalcoachorganisatie te helpen om hun aanbod te verbeteren.

 • Zo legt de screencast Omvang doelgroepen bepalen uit hoe je zelf gemakkelijk inzicht krijgt in de doelgroepen anderstaligen in jouw werkgebied.
 • De kaart Anderstaligen in Nederland laat de groepen anderstalige leerders zien.
 • De Tipkaart Toegankelijkheid geeft handzame tips over het toegankelijker maken van aanbod voor mensen met een beperking.

Leerdomeinkaarten

Tot slot heeft het ITTA in het onderzoek 8 leerdomeinen uitgewerkt. Hiermee kunnen bibliotheken en taalcoachorganisaties profielen opstellen voor leerders, en hun aanbod daarop aanscherpen:

 1. Taal voor werk en opleiding 
 2. Taal bij inburgering en naturalisatie  
 3. Taal bij opvoeding  
 4. Taal bij gezondheid en bewegen  
 5. Taal bij zaken regelen  
 6. Taal bij vrije tijd en sociale activiteiten  
 7. Digitale vaardigheden 
 8. Rekenvaardigheden 

De rol van de bibliotheek

Algemeen

Ouders en kinderen

 • De fotostrip en poster Welkom in de Bibliotheek, Rijnbrink 2018, maakt nieuwkomers wegwijs in de bibliotheek. Beschikbaar in Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea), Dari (Afghanistan), Oekraïens en Russisch. Te gebruiken bij de balie, bij VoorleesExpress-ouders of bij rondleidingen voor vluchtelingen en statushouders.
 • Samenwerken met de Bibliotheek, VluchtelingenWerk 2018: initiatieven in bibliotheken, die taal- en digitale vaardigheden versterken van volwassenen én kinderen.
Afbeelding
Twee vrouwen in gesprek

Samenwerkingspartners

 • Gemeente
 • Migrantenorganisaties
 • VluchtelingenWerk
 • Humanitas
 • Welzijns- en maatschappelijke organisaties
 • Roc en taalscholen
 • Vrijwilligersorganisaties

Voorbeelden van collega's

Bronnen

Algemeen

Werk

Beleid

Nieuw in Nederland

In 2018 was Juan Khalaf aan de KB verbonden als ambassadeur van én voor de doelgroep kwetsbare burgers en specifiek nieuwkomers. Lees het interview met Juan.