Basisvaardigheden volwassenen
In de bibliotheek vinden nieuwkomers toegang tot informatie en ondersteuning om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Er zijn legio mogelijkheden om hen te ondersteunen met activiteiten, programma's en persoonlijke hulp.
Inhoudsblok

De rol van de bibliotheek

Body

Algemeen

Ouders en kinderen

  • De fotostrip en poster Welkom in de Bibliotheek, Rijnbrink 2018, maakt nieuwkomers wegwijs in de bibliotheek. Beschikbaar in Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea) en Dari (Afghanistan). Te gebruiken bij de balie, bij VoorleesExpress-ouders of bij rondleidingen voor vluchtelingen en statushouders.
  • Samenwerken met de Bibliotheek, VluchtelingenWerk 2018: initiatieven in bibliotheken, die taal- en digitale vaardigheden versterken van volwassenen én kinderen.
  • Langaroo.org van de VoorleesExpres, waarmee Nederlandse, Engelse, Arabische, Poolse en Turkse ouders in de moedertaal spelletjes en animaties kunnen spelen. Ouders stimuleren zo de taalontwikkeling van hun kinderen, ongeacht hun moedertaal en eigen taalvaardigheid.
Afbeelding
Afbeelding
Twee vrouwen in gesprek

Samenwerkingspartners

Body
  • Gemeente
  • Migrantenorganisaties
  • VluchtelingenWerk
  • Humanitas
  • Welzijns- en maatschappelijke organisaties
  • Roc en taalscholen
  • Vrijwilligersorganisaties

Voorbeelden van collega's

Body

Bronnen

Body

Algemeen

Werk

Beleid

Nieuw in Nederland

Body

In 2018 was Juan Khalaf aan de KB verbonden als ambassadeur van én voor de doelgroep kwetsbare burgers en specifiek nieuwkomers. Lees het interview met Juan.