Inhoudsblok

Ouders

Body

De gezinsaanpak beoogt dat ouders hun kinderen ondersteunen en stimuleren in de taalontwikkeling. Ook kunnen ouders werken aan hun eigen basisvaardigheden. Dit is een effectieve aanpak om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.

Wanneer ouders zelf goed taal-, reken- en digivaardig zijn, kunnen zij de nieuwsbrief van school lezen, formulieren invullen, snappen wat hun kind op de iPad kan of afspraken met de juf begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat ouders gelukkiger, zelfredzamer en sociaal actiever zijn als ze deelnemen aan cursussen lezen en schrijven. Ze zijn onafhankelijker en hun zelfvertrouwen groeit. En zij kunnen meer bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van hun kind.  

Ouderbetrokkenheid
Klik voor informatie over ouders en ouderbetrokkenheid bij de programma’s BoekStart, de Voorleesexpress, de Bibliotheek op school en Stichting Lezen.  

Doelgroepen

  • Laagtaalvaardige ouders NT1 en NT2
  • Ouders met een lage beheersing van (een van de) basisvaardigheden
  • Professionals, directie en medewerkers kinderopvang en basisschool  

Bereik

Ouders die onvoldoende basisvaardig zijn, zijn vaak moeilijk te bereiken. Via de kinderopvang en de school lukt dit beter. Ouders komen immers met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de bibliotheek. Het bereik is te vergroten door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan die van het taalhuis.  

Kinderen

Body

Deze informatie wordt binnenkort toegevoegd.

Bronnen

Body
  • Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak, SPN, Stichting Lezen en KB, januari 2021. Criterialijst gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen, waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken. Het accent ligt op activiteiten die ouders ondersteunen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
  • Zie de tools in de Biebtobieb-groep Gezinsaanpak: het strategisch stappenplan gezinsaanpak en de quickscan waarmee je op strategisch niveau verder kunt werken.