Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update oktober

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2022
In dit bericht: een update over de financiering na 2022, presentatie op 3 november van de resultaten van de pilot Jongeren bereiken via het IDO, de landelijke en provinciale IDO-campagnes, een inspirerend whitepaper over IDO's buiten de bibliotheek, in bijna iedere gemeente is nu een IDO, en tot slot het bezoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan IDO Rotterdam.
Inhoudsblokken
Vrouw in de bibliotheek

Financiering in de komende jaren

Het kabinet heeft structureel 20,95 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de IDO’s. Belangrijkste, en grootste, onderdeel daarvan is de subsidie voor de bibliotheekorganisaties. Het voornemen is om de subsidie en de € 0,83 per inwoner per jaar (bedrag in 2022), voort te zetten. Voornemen is ook deze (op zijn vroegst) per 1 januari 2023 niet meer vanuit de KB, maar via gemeenten aan bibliotheken te laten uitkeren. In september ontvingen we een eerste uitwerking voor een specifieke uitkering (SPUK). Hierin worden de randvoorwaarden voor deze subsidieverstrekking vastgesteld. KB en VOB volgen dit proces nauwgezet, wat betreft moment van in werking treden, het bedrag per inwoner, en behoud en versterking van de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit.

Zie het volledige bericht over financiering in de komende jaren.

Presentatie IDO en jongeren

Op 3 november van 09.30 tot 12.30 uur presenteren 5 bibliotheken hun aanpak en belangrijkste inzichten hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen bereiken en helpen met de digitale overheid. Het gaat om de bibliotheken Eemland, Biblioplus, Kerkrade, Theek5 en Almere. Zij hebben samen met partners en met inzet van Doe je digiding! en Digidingen2desk een pilot verzorgd om hun 5 aanpakken in de praktijk uit te proberen. Ook presenteren we de handreiking op basis van deze inzichten waarmee jouw bibliotheek zelf aan de slag kan met dit onderwerp. Houd deze ochtend vrij voor de online sessie en zet de teamslink in je agenda.

Landelijke en provinciale IDO-campagne

De landelijke en provinciale IDO-campagnes lopen tot half november. De toolkit met 7 tv-spotjes en meer uitingen van de provinciale campagne vind je in de portal landelijke Huisstijl.

Lees het volledige bericht over de landelijke en provinciale campagnes, inclusief uitzendschema's.

Lokale promotie IDO

Wil je nieuwe deelnemers werven voor jouw cursussen Digitale vaardigheden? Kees vertelt in deze video hoe hij bij de cursus Digitale vaardigheden in de bibliotheek is terechtgekomen. En wat die hem heeft gebracht. Gebruik deze video lokaal voor partners, op narrowcasting of op andere plekken waar je de cursussen kunt promoten. De video is er in een lange en een korte versie.
Je vindt de video in de toolkit Klik & Tik en de toolkit Digisterker - Werken met de e-overheid op de portal Landelijke huisstijl.

Lees het volledige bericht over de nieuwe video met Kees.

Whitepaper IDO's buiten de bibliotheek

Nederland kent inmiddels een landelijk dekkend netwerk van IDO’s. Die bevinden zich meestal in de bibliotheek, maar steeds vaker ook daarbuiten. Om die trend te analyseren, is een whitepaper opgesteld, waarin samenwerkingspartners en lokale bibliotheken met een extern IDO aan het woord komen.

Een IDO in bijna iedere gemeente

Eind augustus waren er 554 IDO’s in 306 gemeenten. Dat betekent dat bijna alle gemeenten inmiddels een IDO hebben. Er zijn nog slechts 36 gemeenten zonder IDO.
Zorg je dat de gegevens in G!DS voor jouw organisatie op orde zijn?

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Staatssecretaris Van Huffelen bezocht IDO

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezocht het IDO in de Bibliotheek Rotterdam op 14 september. Zij vindt het belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom het IDO. Daarom werd zij bijgepraat over de stand van zaken en de manier waarop Bibliotheek Rotterdam deze dienstverlening heeft georganiseerd. Ook sprak zij met medewerkers en bezoekers van het Informatiepunt.

Lees het volledige bericht over het bezoek van staatssecretaris Van Huffelen.