Logo
Afbeelding

Leescoalitie

Lezen verrijkt en verandert levens. Een goede leesvaardigheid is de basis voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Vanuit die gedachte is in 2012 de Leescoalitie opgericht: een samenwerking tussen de organisaties die landelijke taken hebben op het gebied van taal- en leesbevordering. Zij bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen.
Inhoudsblokken

Ambities Leescoalitie

De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z’n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren tot het lezen van literatuur. Om deze missie te behalen, heeft de Leescoalitie twee ambities geformuleerd waaraan zij de komende tien jaar wil:

  • In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand.
  • In 2025 zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.
Jongen leest boek in bibliotheek

Leesvaardigheid jeugd

Lezen is een kernvaardigheid die in de huidige samenleving steeds meer onder druk staat. Met name de afname van de leesvaardigheid en het leesplezier bij de jeugd is een zorgelijke ontwikkeling. De uitkomsten van het laatste PISA-rapport (2019) bevestigen de dalende trend in leesplezier en leesvaardigheid. Het leesniveau van jongeren gaat verder achteruit. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben opgeroepen tot een leesoffensief, een advies dat navolging heeft gekregen door de ministers Van Engelshoven en Slob van OCW. De Leescoalitie, waar de KB deel van uitmaakt, onderschrijft de oproep tot een leesoffensief.

Bronnen