Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Vrouw en man bespreken een document

Lokale partners en basisvaardigheden

Samenwerken is noodzakelijk voor aanpak van de taaie maatschappelijke opgaven waar de bibliotheek voor staat. Complexe vraagstukken zoals de aanpak van laaggeletterdheid, digitale inclusie en leven lang ontwikkelen, houden niet op bij de grenzen van organisaties. Binnen het domein basisvaardigheden is samenwerken randvoorwaardelijk voor het bereiken en ondersteunen van de doelgroep. En het digiTaalhuis is, naast een fysieke plek, bovenal een samenwerkingsverband. Ook voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is goed samenwerken met lokale partners bepalend voor een effectieve dienstverlening.
Inhoudsblokken

Lokale en regionale partners zijn van belang voor de bibliotheek:

 • als vindplaats en doorverwijzer, omdat de partner:
  - kennis heeft van de doelgroepen
  - hulpvragen kan signaleren doordat ze met de doelgroepen in contact staat
  - en kan zorgen dat potentiële deelnemers de bibliotheek weten te vinden.
  Denk aan zorg- en welzijnsorganisaties, sociale werkvoorziening, maatschappelijk werk, UWV, wijkorganisaties, verenigingen en consultatiebureaus.
 • als opleider, omdat de partner:
  - cursussen en opleiding kan verzorgen voor cursisten, vrijwilligers en/of professionals.
  Denk aan het ROC, Gilde, vrijwilligersorganisaties, volksuniversiteit, taal- en onderwijsorganisaties.

Meer per thema

Meer over samenwerkingen rond basisvaardigheden en concrete voorbeelden van  samenwerkingspartners op thema’s vind je op de inhoudelijke themapagina’s en op de tabs ‘Consulenten’ van de vaardigheden-pagina’s:

Meer over samenwerken

 • Meer over leren over ‘de vaardigheden van samenwerken’ of concrete ondersteuning op lokale samenwerkingen? Neem contact op met jouw POI.
 • Leestip: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaart en Wilfrid Opheij
 • De strategiekit Hoger bereik geeft je handvatten om het aanbod van lokale samenwerkingspartners in kaart te brengen en partners te ‘verleiden’ tot samenwerken.
 • Het netwerkspel Kaarten op tafel is ontwikkeld voor bibliotheken en hun rol in het sociaal domein. Het geeft op een ludieke en laagdrempelige manier inzicht in belangen van partners. Download de casusbeschrijving, speelkaarten en stappenplan.
 • In ontwikkeling: een landelijke training Samenwerken in het sociaal domein, voor specialisten Basisvaardigheden en Taalhuis-coördinatoren.