Bibliotheekinzicht: feiten & cijfers

Databank

De ruwe data die ten grondslag liggen aan de artikelen op Bibliotheekinzicht zijn op deze pagina beschikbaar gesteld. Onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel zijn visueel weergegeven en het is mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en te downloaden.
Inhoudsblok
Body

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via de Bibliotheekmonitor in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, omwille van privacybescherming.

In de dashboards kun je zelf aan de slag met de data van de Bibliotheekmonitor. Bekijk, filter en vergelijk!

Dashboards

Afbeelding
Afbeelding basisvaardigheden voor volwassenen
Basisvaardigheden voor volwassenen
Afbeelding
Meisje leest boek in bibliotheek
Samenwerking primair onderwijs
Afbeelding
Samenwerking voortgezet onderwijs
Afbeelding
Vrouw leest kinderen voor
Voor- en vroegschoolse educatie
Afbeelding
Jonge vrouw met dossiers
Dashboard Bibliotheekstatistiek (Gegevenslevering Wsob)