Basisvaardigheden volwassenen
Deze pagina licht het veelzijdig gebruik van de database G!DS toe op het gebied van basisvaardigheden.
Inhoudsblok

Doel

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van Wmo en jeugd- en gezinszaken tot culturele en educatieve activiteiten. De bibliotheken beheren G!DS, een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is. G!DS is een landelijke database en bevat gegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. G!DS-informatie wordt getoond op honderden websites van bibliotheken, gemeenten, provincies, zorgwijzers en culturele organisaties.

De bibliotheeksector gebruikt dus de database G!DS voor beheer en publicatie van gegevens over eigen aanbod en dat van partners. G!DS levert hiermee de inhoud voor allerlei websites en bijvoorbeeld de rapportage Wsob. Doel hiervan is om overzicht te bieden van concrete activiteiten en diensten, en te zorgen dat mensen passend aanbod kunnen vinden. Kortom, alle leeftijden, alle doelgroepen.

Op deze pagina spitsen we het gebruik van G!DS toe op aanbod voor mensen die onvoldoende basisvaardigheden hebben om zich zelfstandig te redden. Het gaat dan zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid.  

Animatie voor potentiële partners

Inhoud

In G!DS staan gegevens van lokale partijen waaronder de bibliotheek, maar ook van landelijke partners. Door zowel lokale als landelijke informatie toe te voegen, ontstaat een totaaloverzicht van landelijke, regionale en lokale dienstverlening. Hier vinden inwoners, professionals en beleidsmakers concrete en actuele informatie die zij zoeken.

Aansluiten bij het gebruik van G!DS vergroot de zichtbaarheid van de bibliotheek. Niet alleen door het getoonde aanbod van de bibliotheek, maar ook doordat zij een centrale rol speelt in het verzamelen en invoeren van de gegevens. Zo presenteert de branche zich als betrouwbare partner voor huidige én nieuwe partners.

Eenmaal invoegen, meermaals tonen

Groot voordeel van het gebruik van G!DS is dat ingevoerde gegevens op meer websites getoond kunnen worden. Dat vereenvoudigt het beheer, bespaart tijd en voorkomt fouten. Aan de invoer worden labels toegekend, zodat per thema de gegevens gefilterd kunnen worden. Zo omvat de database informatie over aanbod rond onder meer het Informatiepunt Digitale Overheid waaronder belastingzaken, taal- en digivaardigheidscursussen en  donorregistratie.

De invoer wordt nu al getoond op de volgende websites en mogelijk groeit dit aantal verder:

Sociaal-educatieve kaart

Een specifieke toepassing van G!DS-invoer lichten we uit: de sociaal-educatieve kaart. Deze geeft inzicht in het lokale aanbod aan informatie en advies, praktische ondersteuning en educatie op het gebied van dagelijkse participatie en zelfredzaamheid. Dus over basisvaardigheden (taal-, digitale en rekenvaardigheden), maar ook over financiën, gezondheid, werk, opvoeden enzovoort. Het doel van de kaart is 24/7 actueel en snel inzicht te bieden in concrete mogelijkheden, zodat mensen het aanbod vinden dat bij hen past.

Om deze informatie bij mensen te brengen, is de website HetInformatiepunt.nl ontwikkeld. Dit is een landelijke website. Hiervan zijn ook lokale versies mogelijk, zoals die van Dordrecht, Arnhem en Hengelo (zie hierboven).

Lees meer op de themapagina Sociaal-educatieve kaart.

Sociaal-educatieve kaart in 5 stappen

Invoer

Om werkelijk van waarde te zijn, is het cruciaal dat je de verzamelde informatie correct en volledig invoert. Alleen dan kunnen eindgebruikers, medewerkers en doorverwijzers ook echt uit de voeten met de informatie. Dat betekent dat je per activiteit de juiste aanbodsoort kiest en de velden op de juiste manier invult. Vul je bijvoorbeeld het datumveld niet in, dan wordt het aanbod niet getoond. Kies je geen of de verkeerde aanbodsoort, dan vindt de gebruiker dit aanbod niet. Controleer altijd aan de publiekskant van de website waar je het aanbod wilt tonen, of de invoer correct overkomt.

De informatie wordt op verschillende websites getoond. Per thema of programma gelden specifieke instructies. Gebruik hierbij de handleidingen en andere ondersteuning, zie hierna.

Minstens zo belangrijk als de eerste invoer is het actueel houden. Verandert de inhoud van aanbod? Komt er nieuw aanbod bij? Wijzigt de datum of de tijd? In alle gevallen moet de invoer dan ook aangepast worden. Dat geldt ook voor het aanbod van partners. Maak dus bij de start heldere afspraken hoe je samen met hen de informatie actueel houdt.

Invoer zelf makkelijk controleren? Er is een webpagina waarop je kunt inloggen om te checken of het aanbod goed wordt getoond. In de Biebtobieb-groep BBV&G!DS; bibliotheken lees hier je meer over.

Invoeren in G!DS versimpeld

De functie ‘Van sjabloon’ is toegevoegd met sjablonen voor veelvoorkomend aanbod. Hierdoor hoef je niet meer na te denken over aanbodsoorten en trefwoorden. Ook zie je direct welke velden belangrijk zijn om in te voeren. Natuurlijk kun je inhoudelijk alle aanpassingen maken die je wilt. Lokale informatie zoals data, tijden, locaties en contactgegevens moet je uiteraard zelf toevoegen. Zien hoe het werkt? Bekijk dit filmpje!
De sjablonen worden verder uitgebreid. Suggesties voor sjablonen zijn welkom.

Beschikbare sjablonen voor G!DS-invoer

Nieuwst toegevoegd
6622369 Alfabetiseringscursus / Anders Alfa
6622371 Cursus Rekenen / Training cijfers en getallen / Omgaan met cijfers
6622372 Spreekuur vrijwilligerswerk / Vrijwilligerscentrale / Vrijwilligersloket
6622370 Digitaalcoach / Digitaalmaatje
6623727 Schuldhulpmaatje / Budgetmaatje / Thuisadministratie
6623728 Studie- en/of beroepsadvies / Loopbaanadvies / Jobcoaching
6623730 Voorbereiding inburgeringsexamen
6623734 Voorbereiding Staatsexamens NT2
6623735 Droombaanspel / Droombaanspel online
6623741 Werken met Word / Cursus Word
6623736 Hulp bij opvoeden /  Homestart / Opvoedondersteuning
6623744 Steunpunt Mantelzorg / Mantelzorgcafé / Mantelzorgondersteuning
Leesclub makkelijk lezen / Eenvoudig lezen club / Voorleesclub / Leeskring beter leren lezen
6623793 Werken met Excel / Cursus Excel / Training rekenen met Excel

Eerder toegevoegd
6618640 Belastingspreekuur
6618388 Digisterker
6620418 Digitaal Inloopspreekuur / Digicafe / Tabletcafé/ Knoppenwinkel / Digihulp
6618387 Klik & Tik
6616405 Oefengroep taal (NT1)
6616568 Oefengroep taal (NT2)
6616367 Taalcafé 
6616562 Taalcoach / taalmaatje (NT1)
6616368 Taalcoach / taalmaatje (NT2)
6616571 Taalcursus (NT1)
6616369 Taalcursus (NT2)
6616672 Taalspreekuur
6618642 Informatiebijeenkomst belastingen
6620639 Kinderopvangtoeslag -> Waar moet je op letten? 
6620637 Toeslagen
6620638 Voorzieningen – Waar heb je recht op? ->
6616365 Walk&Talk in de bieb
6620419 Formulierenhulp / Formulierenbrigade / Postpunt / Brievenhulp
6618644 Invulhulp Belastingaangifte
6618643 Zelf Belastingformulieren invullen met hulp
6616503 Informatiepunt Digitale Overheid
6618135 Taalinformatiepunt
6622041Juridisch Spreekuur / Spreekuur sociaal raadslieden / Rechtswinkel /sociaal juridisch advies

 

Gegevens invoeren in G!DS