Basisvaardigheden volwassenen
Deze pagina licht het veelzijdig gebruik van de database G!DS toe op het gebied van basisvaardigheden.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Doel

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van Wmo en jeugd- en gezinszaken tot culturele en educatieve activiteiten. De bibliotheken beheren G!DS, een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is. G!DS is een landelijke database en bevat gegevens rond onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. G!DS-informatie wordt getoond op honderden websites van bibliotheken, gemeenten, provincies, zorgwijzers en culturele organisaties.

De bibliotheeksector gebruikt G!DS voor beheer en publicatie van gegevens over eigen en partneraanbod. Zo levert G!DS de inhoud voor websites en bijvoorbeeld de rapportage Wsob. Doel: overzicht bieden van concrete activiteiten en diensten, en zorgen dat mensen passend aanbod kunnen vinden. Voor alle leeftijden, alle doelgroepen.

Je leest hier over G!DS voor mensen die onvoldoende basisvaardigheden hebben om zich zelfstandig te redden. Het gaat om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod, en om praktische hulp via spreekuren.  

Vernieuwing G!DS

Na ruim 10 jaar voldoet G!DS niet meer aan alle eisen. Daarom loopt een traject voor vernieuwing. In de eerste helft van 2022 zijn knelpunten, wensen en ideeën opgehaald bij betrokkenen die met G!DS van doen hebben. Op basis hiervan volgde een aanbesteding in het vierde kwartaal 2022. Begin 2023 volgt de selectie van een leverancier. Naar verwachting staat er eind 2023 een nieuw systeem. Voor een soepele overgang verzoeken we alle bibliotheken om de invoer tijdig te actualiseren en saneren. Lees meer over vernieuwing G!DS.

Animatie voor potentiële partners

Inhoud

G!DS biedt gegevens van lokale partijen waaronder de bibliotheek, en van landelijke partners. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van landelijke, regionale en lokale dienstverlening. Zo vinden inwoners, professionals en beleidsmakers concrete en actuele informatie die zij zoeken.

De bibliotheek vergroot haar zichtbaarheid door G!DS te gebruiken: door haar aanbod te tonen, én doordat zij een centrale rol speelt in verzamelen en invoeren van gegevens. Zo presenteert de branche zich als betrouwbare partner voor huidige én nieuwe partners.

Eenmaal invoegen, meermaals tonen

Groot voordeel van G!DS is dat ingevoerde gegevens op meer websites getoond kunnen worden. Dat vereenvoudigt het beheer, bespaart tijd en voorkomt fouten. Met labels kunnen per thema de gegevens gefilterd worden. Zo omvat G!DS informatie over aanbod rond onder meer het Informatiepunt Digitale Overheid waaronder belastingzaken, taal- en digivaardigheidscursussen en donorregistratie. De invoer wordt nu al getoond op deze websites:

Sociaal-educatieve kaart

Een specifieke toepassing van G!DS-invoer is de sociaal-educatieve kaart. Deze geeft inzicht in het lokale aanbod aan informatie en advies, praktische ondersteuning en educatie voor participatie en zelfredzaamheid. Dus over basisvaardigheden (taal-, digitale en rekenvaardigheden), en over financiën, gezondheid, werk, opvoeden enzovoort. Het doel van de kaart is 24/7 actueel en snel inzicht te bieden in concrete mogelijkheden.

De landelijke website HetInformatiepunt.nl brengt deze informatie bij de mensen. Hiervan zijn ook lokale versies mogelijk, zoals die van Dordrecht, Arnhem en Hengelo. Lees meer op de themapagina Sociaal-educatieve kaart.

Sociaal-educatieve kaart in 5 stappen

Invoer

Het is cruciaal dat je de informatie correct en volledig invoert. Alleen dan kunnen eindgebruikers, medewerkers en doorverwijzers ermee uit de voeten. Kies per activiteit de juiste aanbodsoort en vul de velden correct in. Vul je bijvoorbeeld het datumveld niet in, dan wordt het aanbod niet getoond. Kies je geen of de verkeerde aanbodsoort, dan vindt de gebruiker dit aanbod niet. Controleer altijd de publiekskant van de betrokken website. Of gebruik de webpagina waarop je kunt inloggen om te checken. Op Biebtobieb lees hier je meer over.
Per thema of programma gelden specifieke instructies. Gebruik de handleidingen en andere ondersteuning, zie hierna.
Ook cruciaal: actueel houden. Verandert de inhoud van aanbod? Is er nieuw aanbod? Wijzigt datum of tijd? Spreek met partners af hoe je samen de informatie actueel houdt.
De notificatiefunctie in G!DS attendeert op aanbod dat binnen een maand verloopt. Je wordt dan verzocht om alle velden te controleren en zo nodig bij te werken. Je ontvangt de notificaties als je hebt aangegeven dat je berichten via e-mail wilt ontvangen. Hoe dit werkt, vind je op gidsvoornederland.nl/inloggegevens.

Leren werken met G!DS

In de e-learning Accountmanagers-training G!DS leer je alles over het werken met G!DS: producten en activiteiten invoeren en beheren, en organisaties aanmaken. Bedoeld voor nieuwe medewerkers die bijvoorbeeld voor Digitale inclusie invoeren, of die hun kennis willen opfrissen. Volg de hele opleiding om accountmanagers-rechten binnen G!DS te krijgen. Als redacteur kun je losse modules volgen.

Invoeren in G!DS versimpeld met sjablonen

Gebruik de functie ‘Van sjabloon’ met sjablonen voor veelvoorkomend aanbod. Zo hoef je niet na te denken over aanbodsoorten en trefwoorden. Ook zie je direct welke velden belangrijk zijn. Natuurlijk kun je de inhoud aanpassen. Lokale informatie zoals data, tijden, locaties en contactgegevens moet je uiteraard zelf toevoegen. Zien hoe het werkt? Bekijk dit filmpje!
De sjablonen worden verder uitgebreid. Suggesties voor sjablonen zijn welkom.

Beschikbare sjablonen voor G!DS-invoer

Nieuwst toegevoegd
6626209 Digivitaler: leren werken met digitale zorg
6626222 Voorbereiding inburgeringsexamen - B1 Route
6626225 Voorbereiding inburgeringsexamen - Onderwijsroute
6626220 Voorbereiding inburgeringsexamen - Wet inburgering 2013 t/m 2021
6626226 Voorbereiding inburgeringsexamen - Zelfredzaamheidsroute
6623734 Voorbereiding staatsexamens NT2

Eerder toegevoegd
6622369 Alfabetiseringscursus / Anders Alfa
6622371 Cursus Rekenen / Training cijfers en getallen / Omgaan met cijfers
6622372 Spreekuur vrijwilligerswerk / Vrijwilligerscentrale / Vrijwilligersloket
6622370 Digitaalcoach / Digitaalmaatje
6623727 Schuldhulpmaatje / Budgetmaatje / Thuisadministratie
6623728 Studie- en/of beroepsadvies / Loopbaanadvies / Jobcoaching
6623730 Voorbereiding inburgeringsexamen
6623734 Voorbereiding Staatsexamens NT2
6623735 Droombaanspel / Droombaanspel online
6623741 Werken met Word / Cursus Word
6623736 Hulp bij opvoeden /  Homestart / Opvoedondersteuning
6623744 Steunpunt Mantelzorg / Mantelzorgcafé / Mantelzorgondersteuning
Leesclub makkelijk lezen / Eenvoudig lezen club / Voorleesclub / Leeskring beter leren lezen
6623793 Werken met Excel / Cursus Excel / Training rekenen met Excel

6618640 Belastingspreekuur
6618388 Digisterker
6620418 Digitaal Inloopspreekuur / Digicafe / Tabletcafé/ Knoppenwinkel / Digihulp
6618387 Klik & Tik
6616405 Oefengroep taal (NT1)
6616568 Oefengroep taal (NT2)
6616367 Taalcafé 
6616562 Taalcoach / taalmaatje (NT1)
6616368 Taalcoach / taalmaatje (NT2)
6616571 Taalcursus (NT1)
6616369 Taalcursus (NT2)
6616672 Taalspreekuur
6618642 Informatiebijeenkomst belastingen
6620639 Kinderopvangtoeslag -> Waar moet je op letten? 
6620637 Toeslagen
6620638 Voorzieningen – Waar heb je recht op? ->
6616365 Walk&Talk in de bieb
6620419 Formulierenhulp / Formulierenbrigade / Postpunt / Brievenhulp
6618644 Invulhulp Belastingaangifte
6618643 Zelf Belastingformulieren invullen met hulp
6616503 Informatiepunt Digitale Overheid
6618135 Taalinformatiepunt
6622041Juridisch Spreekuur / Spreekuur sociaal raadslieden / Rechtswinkel /sociaal juridisch advies

Gegevens invoeren in G!DS