Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Zelf aan de slag?

Filteren in het interactieve dashboard

In deze rapportage komen de belangrijkste uitkomsten van de Bibliotheekmonitor meting rondom de samenwerking met de Belastingdienst aan bod. Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het dashboard Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst op Bnetwerk. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Meer weten over het gebruik van het dashboard? Bekijk dan de toelichting en instructies via de knoppen links onder in het dashboard. 

Dashboard Belastingdienst